O co nie powinien pytać rekruter na rozmowie kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna pozwala specjaliście HR ustalić, czy dany kandydat jest odpowiednią osobą, której firma potrzebuje oraz czy jego kompetencje odpowiadają tym poszukiwanym. Niestety, jak pokazuje praktyka, bardzo często osoby prowadzące spotkanie zadają pytania, które z prawnego punktu widzenia nigdy nie powinny zostać zadane. Jakich więc pytań nie powinien do nas kierować rekruter?

Jak wynika z Kodeksu Pracy, pracodawca ma tak naprawdę niewielką ilość kwestii osobistych, o które może zapytać. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą paść pytania o imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, miejsce zamieszkania czy imiona
i nazwiska rodziców. Najistotniejszymi powinny być oczywiście pytania dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy zdobytych kwalifikacji.

Pytania zakazane

Niedopuszczalne są zatem wszelkiego rodzaju pytania dotyczące naszej orientacji seksualnej, poglądów politycznych, wyznania, pochodzenia etnicznego  czy przebytych chorób. Nasz przyszły pracodawca nie ma prawa również pytać o nasze nałogi, np.: palenie papierosów. Informacje o naszym stanie zdrowia może uzyskać tylko od lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie, czy jesteśmy zdolni do pracy na danym stanowisku. Bardzo często, szczególnie młode kobiety spotykają się z dyskryminującymi pytaniami odnoszącymi się do planów zarówno macierzyńskich, jak i matrymonialnych. Jeśli takie pytanie padnie na rozmowie kandydatka może żądać odszkodowania za nierówne traktowanie, jeżeli nie otrzyma pracy.

Niestety, jak pokazuje praktyka, im mniejsza firma i niższe stanowisko, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania zbyt osobistego pytania. Profesjonalni rekruterzy pracujący dla dużych przedsiębiorstw, rzadziej pozwalają sobie na tego rodzaju jawną dyskryminację i łamanie kodeksu prawa.

Istnieją pewne wyjątki, w których pracodawca może zapytać nas o kwestie niekaralności, jak również żądać odpowiedniego zaświadczenia. Zdarzyć się tak może, gdy kandydat ubiega się o stanowisko, na którym niekaralność jest wymogiem koniecznym, np. do służb mundurowych czy służby cywilnej. W innych wypadkach pracodawca nie może nas o te kwestie pytać.

Jak zachować się, gdy rekruter zada nam niestosowne pytanie?

Najlepszym sposobem jest spokojna i pełna klasy argumentacja, iż nie widzimy związku pomiędzy tym pytaniem a stanowiskiem, o które się ubiegamy. Istnieje oczywiście pewne ryzyko, że brak odpowiedzi z naszej strony, czy (nawet delikatna) forma zwrócenia uwagi osobie prowadzącej rozmowę o niestosowności pytania, może zniweczyć nasze starania zdobycia pracy. Warto zadać sobie pytanie, czy jeżeli osoba, która prowadzi z nami proces rekrutacyjny w tak jawny sposób łamie kodeks pracy, to czy warto być częścią takiej firmy.

BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR

Case study w służbie rekrutacji

Jeśli bierzesz udział w sesji rekrutacyjnej (np. Assesment Center) bądź rozwojowej (Development Center) na wysokie stanowisko managerskie, na którym wymagana jest specjalistyczna wiedza i szereg odpowiednich kompetencji, bądź przygotowany na case study.
CZYTAJ

Od satysfakcji pracownika do sukcesu firmy

Satysfakcja z pracy to jeden z podstawowych elementów wpływających na wydajność pracowników. Za zadowoleniem i sukcesem pracownika, idzie sukces całego przedsiębiorstwa, bowiem zadowolony pracownik to lojalny pracownik.
CZYTAJ

HR wysokich lotów

19-20 października w Krakowie wyląduje jedyna w Polsce konferencja poświęcona działaniom HR w obszarach SSC/BPO/ITO. Na jej pokładzie pojawią się managerowie i specjaliści, którzy jak zapewniają organizatorzy, wzniosą się na wyżyny wiedzy i doświadczenia.
CZYTAJ
Skontaktuj się z nami
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania oraz ew. przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.