O co nie powinien pytać rekruter na rozmowie kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna pozwala specjaliście HR ustalić, czy dany kandydat jest odpowiednią osobą, której firma potrzebuje oraz czy jego kompetencje odpowiadają tym poszukiwanym. Niestety, jak pokazuje praktyka, bardzo często osoby prowadzące spotkanie zadają pytania, które z prawnego punktu widzenia nigdy nie powinny zostać zadane. Jakich więc pytań nie powinien do nas kierować rekruter?

Jak wynika z Kodeksu Pracy, pracodawca ma tak naprawdę niewielką ilość kwestii osobistych, o które może zapytać. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogą paść pytania o imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, miejsce zamieszkania czy imiona
i nazwiska rodziców. Najistotniejszymi powinny być oczywiście pytania dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy zdobytych kwalifikacji.

Pytania zakazane

Niedopuszczalne są zatem wszelkiego rodzaju pytania dotyczące naszej orientacji seksualnej, poglądów politycznych, wyznania, pochodzenia etnicznego  czy przebytych chorób. Nasz przyszły pracodawca nie ma prawa również pytać o nasze nałogi, np.: palenie papierosów. Informacje o naszym stanie zdrowia może uzyskać tylko od lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie, czy jesteśmy zdolni do pracy na danym stanowisku. Bardzo często, szczególnie młode kobiety spotykają się z dyskryminującymi pytaniami odnoszącymi się do planów zarówno macierzyńskich, jak i matrymonialnych. Jeśli takie pytanie padnie na rozmowie kandydatka może żądać odszkodowania za nierówne traktowanie, jeżeli nie otrzyma pracy.

Niestety, jak pokazuje praktyka, im mniejsza firma i niższe stanowisko, tym większe prawdopodobieństwo otrzymania zbyt osobistego pytania. Profesjonalni rekruterzy pracujący dla dużych przedsiębiorstw, rzadziej pozwalają sobie na tego rodzaju jawną dyskryminację i łamanie kodeksu prawa.

Istnieją pewne wyjątki, w których pracodawca może zapytać nas o kwestie niekaralności, jak również żądać odpowiedniego zaświadczenia. Zdarzyć się tak może, gdy kandydat ubiega się o stanowisko, na którym niekaralność jest wymogiem koniecznym, np. do służb mundurowych czy służby cywilnej. W innych wypadkach pracodawca nie może nas o te kwestie pytać.

Jak zachować się, gdy rekruter zada nam niestosowne pytanie?

Najlepszym sposobem jest spokojna i pełna klasy argumentacja, iż nie widzimy związku pomiędzy tym pytaniem a stanowiskiem, o które się ubiegamy. Istnieje oczywiście pewne ryzyko, że brak odpowiedzi z naszej strony, czy (nawet delikatna) forma zwrócenia uwagi osobie prowadzącej rozmowę o niestosowności pytania, może zniweczyć nasze starania zdobycia pracy. Warto zadać sobie pytanie, czy jeżeli osoba, która prowadzi z nami proces rekrutacyjny w tak jawny sposób łamie kodeks pracy, to czy warto być częścią takiej firmy.

BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR

Zadowolony pracownik, to lepszy pracownik!

Nie od dziś wiadomo, że za sukcesem firmy stoją w dużej mierze ludzie, którzy w niej pracują. Nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo to takie, które w sposób szczególny dba o swoich pracowników, jako o jego najwyższą wartość.
CZYTAJ

System łagodnych zwolnień

Rozstanie z pracownikiem to jedno z najtrudniejszych działań z zakresu polityki personalnej każdej firmy. To moment, który przez bardzo długi czas może negatywnie wpływać na opinie o firmie.
CZYTAJ

Od satysfakcji pracownika do sukcesu firmy

Satysfakcja z pracy to jeden z podstawowych elementów wpływających na wydajność pracowników. Za zadowoleniem i sukcesem pracownika, idzie sukces całego przedsiębiorstwa, bowiem zadowolony pracownik to lojalny pracownik.
CZYTAJ
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl