Zadowolony pracownik, to lepszy pracownik!

Nie od dziś wiadomo, że za sukcesem firmy stoją w dużej mierze ludzie, którzy w niej pracują. Nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo to takie, które w sposób szczególny dba o swoich pracowników, jako o jego najwyższą wartość. Przed pracodawcami pojawia się więc pytanie – jak sprawić, by pracownik stał się równocześnie „ambasadorem” marki?

Przez zbyt długi czas panowało przekonanie, iż jedynym czynnikiem wpływającym na lojalność pracowników względem firmy jest czynnik finansowy. Było to słabo wiążące przekonanie, przez które pracodawcy niejednokrotnie tracili swoich doświadczonych i wysoko cenionych specjalistów.  Prędzej czy później znajdzie się bowiem taki pracodawca, który zaproponuje wyższą stawkę. 

Podstawowe motywatory

Obecna sytuacja na rynku pracy coraz częściej zwraca uwagę potencjalnych kandydatów na takie przedsiębiorstwa, które prócz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia oferują swoim pracownikom szereg benefitów i świadczeń pozapłacowych. Bardziej świadomi pracodawcy kuszą zainteresowanych pracą pokaźnie rozbudowanymi systemami motywacyjnymi. Nie brak w nich takich atrakcji jak: cykliczne wyjazdy integracyjne, wysoko premiowane roczne nagrody czy karnety na siłownie, baseny, bilety do kina i teatrów. Coraz częściej mając na myśli rynek pracy, mówi się wręcz o rynku pracownika, w którym to on stawia warunki.  

Podobnie sytuacja ma się w przypadku, gdy pracodawcy zależy by obecny pracownik związał się z firmą na jak najdłuższy okres. Już teraz mówi się o kulturze organizacyjnej firmy, jako o czynniku determinującym wybór miejsca pracy. Działania z zakresu Employer Brandingu na zewnątrz skupione są więc na budowaniu atrakcyjnego wizerunku firmy względem potencjalnych kandydatów. Mają one wpływ więc na rekrutację pracowników. Wewnętrzne nakierowane są na obecnego pracownika, któremu zapewniana jest przyjazna atmosfera pracy wraz z możliwościami rozwoju.

Inne benefity

I tu warto, by oprócz standardowych benefitów, które oferuje już większość firm, jak pokazują dane z Raportu Płacowego Wiosna 2017, pracodawca pomyślał o rozwiązaniach, które także mocno wpływają na komfort pracy jego podwładnych. Wielu pracowników, podaje jako powód swojego odejścia brak możliwości rozwojowych, czy niejasność systemu otrzymywania awansów. Uporządkowanie tych kwestii staje się jednym z impulsów mocniej wiążących pracownika z celami firmy. Kolejnym istotnym czynnikiem jest odpowiednio zorganizowana komunikacja wewnątrz firmy. Prozaiczny, wydawać by się mogło, brak informacji zwrotnych na temat wykonywanej pracy. Może to powodować konflikty, nieporozumienia, a w efekcie mniejszą wydajność pracy, czy demotywację pracownika. Nie bez znaczenia pozostają także takie kwestie jak stabilność zatrudnienia, możliwość samorealizacji, poczucie szacunku i uznania.

Sukces firmy zależy od ludzi, wszystkie działania powinny zatem rozpoczynać i kończyć się na czynniku ludzkim. Silny i trwały zespół nie tylko decyduje o sukcesie firmy, ale i o indywidualnych sukcesach pracowników. Dla takich osób praca staje się czymś więcej niż tylko obowiązkiem.  Innymi słowy – zadowolony pracownik, to lepszy pracownik, z którego zaangażowania rodzi się sukces firmy.

Comments are closed.