Case study w służbie rekrutacji

Jeśli bierzesz udział w sesji rekrutacyjnej (np. Assessment Center) bądź rozwojowej (Development Center) na wysokie stanowisko managerskie, na którym wymagana jest specjalistyczna wiedza i szereg odpowiednich kompetencji, bądź przygotowany na zadania typu case study.

Na czym polega case study?

Case study, czyli analiza przypadku bądź studium przypadku to rodzaj narzędzia szeroko wykorzystywanego w rekrutacji pracowników. To zadanie imitujące realny problem, jaki może pojawić się w firmie i z jakim może mieć do czynienia pracownik. Składa się z opisu sytuacji wraz z wytycznymi dotyczącymi rozwiązania problemu.

Celem stosowania tej metody jest odkrycie sposobu, w jaki dany kandydat radzi sobie z sytuacją problemową. A także sprawdzenie jak identyfikuje problem, w jaki sposób stara się z nim uporać oraz jakie wyciąga wnioski. Weryfikowany jest także poziom praktycznej wiedzy, umiejętności kandydata czy sposób jego działania. To wszystko w kontekście procesów, jakie dedykowane są na stanowisko, o które się ubiega. W sesjach rozwojowych narzędzie to pozwala poznać umiejętności analizy i syntezy danych, poziom i zakres odpowiedzialności, które kandydat jest w stanie na siebie przyjąć. Bada dopasowanie pretendenta do danej firmy czy organizacji. Sposobem na to jest odkrycie jego motywacji, systemu wartości, sposobu pracy czy rozumienia strefy biznesu, w której ma pracować. Profesjonalny rekruter sprawdzi tym samym zarówno naszą wiedzę merytoryczną, umiejętność skupienia się, jak również zdolność pracy pod presją czasu.

Dlaczego firmy przeprowadzają case study?

Case study to praktyczne narzędzie do identyfikacji rzeczywistych kompetencji kandydata. Czyli takich, które naprawdę posiada, a nie takich, które deklaruje. Zwykle case study jest jednym z zadań, na które możemy natknąć się podczas sesji Assessment Center.

Kandydat otrzymuje zestaw materiałów, w których skład wchodzić mogą wszelkiego rodzaju raporty, analizy, dane, opinie współpracowników, opisy sytuacji problemowych. Po szczegółowym zapoznaniu się z materiałami asesor prosi uczestnika o wykonanie dedykowanych do danego case study zadania bądź zadań. Może to być wykonanie oceny sytuacji, udzielenie rekomendacji, przedstawienie planu naprawczego, przygotowanie wstępu do zmian budżetowych itp.

Co ważne, zadania te są zawsze dopasowywane do specyfiki danego stanowiska. Ponadto uwzględniają także wymagania firmy, która tę rekrutację zleca. Inne narzędzia przygotowuje się więc dla księgowych, marketingowców, handlowców, a jeszcze inne dla kadry zarządzającej. Powyżej przedstawione zostały główne zasady konstrukcji owych zadań, ponieważ pod tym względem zawsze będą one podobne. Możemy być pewni, że kompetencje wymagane na danym stanowisku będą tymi samymi, które rekruter będzie chciał podczas procesu rekrutacyjnego u nas sprawdzić.

Warto być przygotowanym.

Comments are closed.