Co przyniesie Mikołaj, czyli kilka słów o premiach i dodatkach okazjonalnych

Każdy lubi dostawać prezenty, a w pracy jedną z nielicznych okazji do tego jest właśnie okres Bożonarodzeniowy. Co roku więc szefowie firm starają się swoim pracownikom zrobić miły świąteczny dodatek do pensji. To najlepszy sposób, by pokazać, że są ważni i doceniani. Taka dodatkowa gratyfikacja to również motywacja pracownika do efektywniejszego działania.

Pomysłów na to jak nagrodzić zespół jest wiele. Jednymi z najbardziej popularnych są premie i wszelkiego rodzaju dodatki okazjonalne. Na czym polegają i na jakich zasadach są przyznawane? O tym poniżej. 

Na co może liczyć pracownik?

Jedną z pierwszych wymienianych gratyfikacji jest premia okolicznościowa. Nie ma co się oszukiwać, premia świąteczna ucieszy każdego pracownika i zmotywuje go do lepszej pracy. Święta to czas wydatków, dlatego dodatkowe pieniądze będą dużym zastrzykiem finansowym dla naszego portfela. Ponadto premia daje pracownikowi możliwość decydowania na co ją wyda. W następnej kolejności jako dodatki, wymieniane są bony podarunkowe. Warto jednak zauważyć, że z bonów upoważniających do zrobienia zakupów w wybranym sklepie nie wszyscy będą zadowoleni. Dlatego coraz częściej firmy decydują się na bonus, który pozwala na wolność wyboru, w postaci kart przedpłaconych. Mają one formę tradycyjnych kart płatniczych. Pracownik wraz z kartą otrzymuje swobodę w doborze prezentu, a środki, które otrzymał, może wydać zgodnie z indywidualnymi potrzebami. O wysokości doładowania decyduje pracodawca. Praktycznym rozwiązaniem są również vouchery na weekendowe pobyty dla pracownika i jego rodziny w ośrodku turystycznym.  Pozapłacowymi dodatkami, przygotowywanymi dla pracowników są specjalne podarunki, paczki świąteczne dla nich samych lub ich dzieci, vouchery zniżkowe na odzież, itp. 

Równa premia dla każdego?

Z reguły premie i dodatki okazjonalne przyznawane są wszystkim pracownikom, bez względu na wyniki czy staż pracy.  Mikołajki czy Boże Narodzenie to jednak czas, który w wielu firmach jest także okresem ocen pracowników, podsumowujących kwartał, czy nawet rok pracy. To doskonały moment by dodatkowo wynagrodzić najlepszych pracowników. Istotnym czynnikiem w procesie przyznawania dodatkowych premii może być ocena 360 stopni. Polega ona na tym, że pracownik oceniany jest nie tylko przez szefa, ale także przez dowolną liczbę współpracowników, podwładnych, przełożonych różnego szczebla, a także klientów lub inne osoby spoza organizacji. Dobrze skrojony system oceny 360 stopni pomaga w adekwatnym dobraniu badanych kompetencji. Upraszcza procedurę do niezbędnego minimum w celu uzyskania pełnego wyniku badania. Zaletą takiego sposobu oceny jest to, że liczba osób uczestniczących w badaniu zwiększa prawdopodobieństwo adekwatności oceny. W badaniu nadal bierze udział pracownik i jego przełożony. Dodatkowo kilkanaście lub kilkadziesiąt innych osób, które mogły sobie wyrobić zdanie o kompetencjach danego pracownika poprzez codzienne doświadczanie jego działania. 

Pamiętajmy jednak, że głównym celem oceny 360° jest rozwój pracowników. Poprawnie przeprowadzona ocena daje pracownikom możliwość wglądu we własne umiejętności. Dodatkowo otrzymana informacja zwrotna jest podstawą do rozwoju. 

Uprawnienie, nie obowiązek

W zakresie przyznawania pracownikom świątecznych profitów panuje dowolność regulacji. Pracodawca ma możliwość przyznawania takich profitów pracownikowi – jest to jego uprawnienie, nigdy obowiązek. Jeżeli pracodawca nie przyzna nam premii świątecznej, nie podaruje bonu czy talonu na zakupy, nie możemy mieć do niego pretensji czy nawet roszczeń. Takie postępowanie pracodawcy musi zaistnieć pod pewnymi warunkami. Istnieją bowiem takie zakłady pracy, które przyznawanie określonych profitów (także świątecznych) uregulowały w przepisach wewnętrznych obowiązujących w firmie – wówczas pracodawca ma obowiązek przyznania pracownikom takich dodatkowych świątecznych korzyści.

Święta Bożego Narodzenia to bardzo dobra okazja do wręczenia pracownikom prezentów. Będą one formą podziękowania za dotychczasową pracę, jak i motywacji do dalszego działania. Ponadto taka gratyfikacja buduje u pracownika poczucie przynależności do firmy, dlatego takie świadczenia powinny być również częścią systemu motywacyjnego u danego pracodawcy.

Comments are closed.