Dlaczego samo CV nie przesądza o najlepszym kandydacie?

Osoby niezaznajomione z rekrutacją pracowników mogą zadawać sobie pytanie – po co te wszystkie rozmowy, etapy i pytania? Przecież wszystko dokładnie wytłumaczyłem w moim CV. Dlaczego mam tracić czas na spotkania dotyczące czegoś, co już dawno opisałem? Owszem – może się nam wydawać, że samo CV wystarczy do wyboru najlepszego kandydata. Tak jednak nie jest. Dziś chcielibyśmy właśnie wyjaśnić, dlaczego należy przeprowadzać kolejne etapy, a samo opieranie się na życiorysie nie jest najlepszym sposobem. Zapoznajmy się więc z listą poniżej i sami postarajmy się udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Kłamstwa w CV

Zacznijmy od najbardziej prozaicznej rzeczy. Niestety trzeba to szczerze przyznać – papier przyjmie wszystko. Można więc napisać o swoich dużych umiejętnościach i osiągnięciach, podczas gdy takie rzeczy wcale nie miały miejsca w rzeczywistości. W skrajnych przypadkach występuje nawet informowanie o innym miejscu pracy, niż to, gdzie naprawdę rozwijaliśmy swoją karierę.  Jest to pierwszy powód, dla którego zawsze warto wszystkie te kwestie sprawdzić podczas dalszych etapów.

Dopytywanie o szczegóły

Kolejny punkt jest mocno powiązany z poprzednim. W CV można wpisać wszystko. Na rozmowie warto więc podrożyć tematy. Jeśli ktoś podkreślił np. osiągnięcie dochodów na poziomie XYZ, należy dopytać, w jaki sposób udało mu się to zrealizować. Dzięki temu będziemy mogli się przekonać, czy rzeczywiście miało to miejsce oraz czy wdrożony sposób ma szansę sprawdzić się u nas. Jest to prosta metoda, by poznać umiejętności kandydata.

W CV nie znajdziemy też często informacji mniej „twardych”. Tymczasem istotne jest dla nas, by wiedzieć, czemu kandydat zainteresował się naszą ofertą (tzn. co go motywuje, by do nas dołączyć). Warto też dopytać, dlaczego zmieniał poprzednie prace – być może niektóre z tych czynników występują u nas. Wówczas taka osoba nie będzie dobrym wyborem.

Osobowość i dopasowanie do organizacji

Czy można dowiedzieć się czegokolwiek o osobowości człowieka z jego CV? Na pewno po części jest to możliwe – patrząc np. w jakim stylu jest ono napisane. W tym jednak przypadku nie ukrywajmy – rozmowa rekrutacyjna jest o wiele lepszym sposobem, by te kwestie sprawdzić. Dopiero osobiste poznanie człowieka i bezpośredni kontakt z nim pozwolą nam ocenić, w jaki sposób się on zachowuje, czy np. jest spokojny i wycofany, a może niesamowicie gadatliwy? Osobowość człowieka jest ważna w pracy, a także ma znaczenie w przypadku dopasowania do organizacji. Tutaj ogromną rolę odgrywają też wartości, którymi kandydat się kieruje. Tymczasem rzadko kiedy takie informacje pojawiają się w CV.

Sprawdzenie umiejętności

Wiedza teoretyczna a praktyka to dwie różne sprawy. Tak samo napisanie w CV: „zdolności negocjacyjne”, a przeprowadzenie ich na żywo. Jest to kolejny powód, przez który nie warto bazować jedynie na papierze. Zaprośmy kandydata na rozmowę rekrutacyjną i przygotujmy dla niego zadania, które pozwolą mu wykazać się posiadanymi skillami. My dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy są one wystarczające do objęcia posady.

Comments are closed.