Jak zadbać o rozwój pracowników – poznaj Development Center

Od dłuższego czasu szczególnie popularna w sferze zawodowej stała się fraza: „jeśli stoisz w miejscu, to znaczy, że się cofasz”. Biznes musi szybko odpowiadać na dynamiczny świat, a wraz z nim pracownicy. Dlatego tak ważne jest stałe podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowej wiedzy. Dostrzegają to zarówno sami zatrudnieni, jak i przedsiębiorstwa. Aby jednak działania rozwojowe przyniosły jak najlepszy skutek, do ich przeprowadzenia należy podejść z należytą starannością.

Inwestycja w rozwój pracowników dobrym rozwiązaniem

Na świecie w dalszym ciągu szaleje pandemia, dlatego organizacje starają się uważać na zbędne wydatki. Wielu pracodawców ponadto ma przeświadczenie, że szkoląc zatrudnione osoby, tak naprawdę kształcimy sobie konkurencję. Kadra, która dostała u nas wsparcie w rozwoju, może bowiem szybko przejść do innej firmy i wykorzystać tę wiedzę przeciwko nam. Czemu więc mimo wszystko warto inwestować w rozwój pracowników?

Świat idzie szybko do przodu, a wraz z nim trendy. Aby być na czasie oraz być w stanie wykorzystywać najnowsze technologie do naszej pracy, należy przeszkolić pracowników. Jedynie w ten sposób firma jest w stanie się rozwijać. Wprawdzie wdrożenie nowinek do naszego systemu pracy może być początkowo kosztowne, jednak szybko z nawiązką się to zwróci.

Pamiętajmy również, że danie możliwości rozwoju pracownikowi, powoduje wzrost jego zaangażowania. Przez to pracuje on wydajniej i bardziej efektywnie. Nasza organizacja nie tylko dzięki temu generuje większe zyski, lecz również staje się wówczas bardziej atrakcyjna dla kandydatów. Jest nam więc prościej przeprowadzić rekrutację i przyciągnąć najlepszych na rynku specjalistów. Z drugiej strony brak możliwości rozwoju jest jednym z najczęstszych przyczyn odejść zatrudnionych, co z kolei zawsze stanowi ogromne koszty dla firmy.

Development Center (DC) – czym jest?

Aby mądrze zaplanować, w jakie obszary szkoleniowe zainwestować budżet, na początku należy znać stan obecny (tzn. co teraz potrafi pracownik). Dzięki temu możliwe będzie ułożenie planu dopasowanego do umiejętności człowieka. Development Center jest właśnie jedną z metod pozwalającą to zdiagnozować. Słusznie kojarzyć się ono może nam z Assessment Centre. Metodologia oceny w obu tych technikach jest taka sama. Różnicą jest jednak to, że celem Development Center jest ocena potencjału oraz zdiagnozowanie obszarów do rozwoju zatrudnionych już osób.

Podczas sesji DC uczestnicy wykonują szereg zadań (np. prezentacje, case study, praca w grupie) będących odzwierciedleniem środowiska pracy. Są obserwowani przez niezależnych asesorów, którzy szukają tendencji zachowań mogących świadczyć o posiadaniu danej kompetencji. Sesja jest przygotowana specjalnie dla danego przedsiębiorstwa. Zadania oraz oceniane kompetencje są tworzone w odniesieniu do naszych potrzeb, oraz specyfiki organizacji.

Efektem Development Center jest stworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju dla pracownika. W nim to znajdziemy informacje o cechach zatrudnionej osoby oraz sposobie rozwoju jej umiejętności, koniecznych by zniwelować lukę kompetencyjną. Co ważne – plan taki powinien zostać stworzony w porozumieniu z pracownikiem. Zawiera on w sobie działania typowo szkoleniowe, lecz również te związane z pracą indywidualną (np. wymóg przeczytania odpowiednich książek).

Korzyści z wykorzystania Development Center

DC stosowane jest głównie na wyższych szczeblach hierarchii w organizacji w celu budowaniu ścieżek kariery. Ocenia możliwości nauki w kontekście potrzeb firmy oraz umożliwia opracowanie indywidualnego programu rozwoju. Wyniki pozwalają dokonać właściwego wyboru, co do form wsparcia pracownika w nauce (co umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie budżetu szkoleniowego). Pomagają również przeprowadzić proces sukcesji kadr (poprzez posiadanie przygotowanej do objęcia nowych ról ludzi). Co ciekawe Development Center może również posłużyć jako katalizator do zmiany ścieżki przez pracownika. Może się bowiem okazać, że posiadane przez niego umiejętności będą bardziej odpowiednie do pracy na innym stanowisku.

Comments are closed.