Mity vs rzeczywistość pracy księgowej

Stereotypy otaczają nas z każdej strony – dotyczą również życia zawodowego. Zapytani, na pewno bez chwili zastanowienia powiemy, jakie cechy charakteryzują, np. lekarza, policjanta czy polityka. A jak sytuacja ma się z księgowymi? Kto staje nam przed oczami, kiedy słyszymy o tej profesji?

Stereotypy o księgowym

Miłość do liczb – to jedna z pierwszych rzeczy, która przychodzi nam myśl, kiedy mówimy o księgowości. Wyobrażamy sobie, że ludzie tym się zajmujący, przez większość swojego czasu przeprowadzają skomplikowane operacje liczbowe i rozliczają duże kwoty pieniędzy. Muszą oni dodatkowo orientować się i sprawnie poruszać po zagmatwanych przepisach podatkowych potrzebnych, by prawidłowo wykonywać swoje obowiązki. Stereotypowy księgowy to dla nas matematyczny geniusz. Niezbyt dobrze radzi sobie w kontakcie z innym, jednak jest niezwykle dokładny i obdarzony analitycznym umysłem. To wszystko sprawia, że przed oczami mamy raczej sztywną osobę, która w wolnym czasie rozwiązuje matematyczne zagadki. W pracy natomiast chowa się za okularami i stertą dokumentów, które przerzuca z kalkulatorem w dłoni.

Czy ten stereotyp oddaje rzeczywistość? Oczywiście, że nie. Owszem – główną częścią pracy w księgowości jest liczenie, jednak nie są to zadania nudne i powtarzalne. Wymagają one często kreatywności (np. w jaki sposób podejść do problemu), a także stałego kontaktu z ludźmi (doradzanie klientom, bycie dla nich partnerem, spotkania z innymi członkami zespołu). Przeprowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce badanie pokazuje nam, że aż 76% badanych czuje się pokrzywdzonym przez to, w jaki sposób postrzega ich społeczeństwo.

Księgowy w SSC/BPO

Wiele osób zatrudnionych w roli księgowego pracuje w dużych centrach usług wspólnych. Są to najczęściej osoby młode, dopiero co po ukończonych studiach. Ponieważ sektor SSC/BPO jest bardzo dynamiczny, od takich osób, poza zdolnością analitycznego myślenia, wymaga się również samodzielności i otwartości na wyzwania. Podstawą pracy w tej branży jest również stały kontakt z klientem. W tej roli nie sprawdzą się więc osoby zamknięte w sobie i aspołeczne.

Warto tutaj również wspomnieć o charakterystyce pracy w SSC/BPO. Obszary księgowe są tutaj rozbite na różne departamenty (np. księga główna, należności, zobowiązania). Możliwość przeskakiwania z różnych dziedzin tylko podkreśla dynamiczny charakter tej pracy. Dodatkowo częstą praktyką są wyjazdy zagraniczne, na których to pracownik przejmujący nowe obowiązki ma możliwość, by na miejscu zaznajomić się z procedurami.

Język obcy obowiązkowy!

Księgowy musi być po studiach związanych z rachunkowością, prawda? Okazuje się, że jest to kolejny stereotyp. W sektorze SSC/BPO niezwykle ważna jest znajomość języków obcych (angielski to must have). Potwierdzają to znajdujące się w ofertach pracy wymagania. Wobec tego często mamy do czynienia z księgowymi znającymi dwa albo trzy języki obce. Dzieje się tak, ponieważ centra usług wspólnych obsługują podmioty z całego świata, a do tego potrzebne są osoby potrafiące się sprawnie i szybko porozumieć z klientem. To z kolei sprawia, że wielu księgowych jest po studiach lingwistycznych.

Pojawia się tutaj pytanie – co w takiej sytuacji ze specjalistyczną wiedzą konieczną do wykonywania obowiązków na tym stanowisku? Większość firm z SSC/BPO oferuje podczas onboardingu szeroko zakrojone szkolenia (mogące trwać nawet miesiąc!), podczas których to uczą wszystkiego nowych pracowników.

Jaki jest więc księgowy?

Obserwując sytuację na rynku oraz wymagania stawiane w ofertach pracy, możemy powiedzieć, że nowoczesnego księgowego cechują dobre umiejętności komunikacyjne i społeczne (tak, żeby bez problemu mógł dogadać się z klientem), kreatywność oraz umiejętność logicznego myślenia. W wielu miejscach również znajomość języka obcego będzie koniecznością, podczas gdy studia związane z rachunkowością tracą na znaczeniu.

Comments are closed.