Kiedy mogę potrzebować modelu kompetencyjnego?

Czym jest model kompetencyjny? W jakich obszarach działalności firmy, organizacji znajduje zastosowanie? Dlaczego warto go stosować i w jaki sposób się go tworzy? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi i dowiedzieć się więcej na temat modelu kompetencyjnego, przeczytaj nasz wpis.

Czym jest model kompetencyjny?

Model kompetencyjny jest narzędziem wykorzystywanym w zarządzaniu zespołem, zespołami ludzkimi. Za jego pomocą definiuje się kompetencje pożądane w organizacji, szeregując je w kategorie i wskazując ich wyznaczniki behawioralne, czyli konkretne zachowania i postawy, które świadczą o danej kompetencji. Przykładem kompetencji może być umiejętność pracy w zespole, a jej wyznacznik behawioralny to otwartość i serdeczność. Model kompetencyjny określa więc oczekiwane standardy, jakie powinni spełniać pracownicy w firmie czy organizacji. W jego ramach tworzy się tzw. skupiska powiązanych ze sobą kompetencji, najczęściej w liczbie kilku, kilkunastu.

Model kompetencyjny jest zestawem wytycznych wskazujących, jakich umiejętności i zachowań wymagają przełożeni od pracowników. Na jego podstawie pracownicy mogą się zorientować w oczekiwaniach kadry zarządzającej. Model kompetencyjny pozwala ściśle określić kryteria oceny pracowników i jednocześnie zorientować się, jakie postawy i zachowania są pożądane przez przełożonych.

Model kompetencyjny składa się z:

– kompetencji – umiejętności, predyspozycje pożądane w organizacji;

– skupisk kompetencji – kompetencje pogrupowane wg określonych kryteriów;

– wyznaczników behawioralnych kompetencji – postawy i zachowania świadczące o danej kompetencji.

Zastosowanie modelu kompetencyjnego w HR

Model kompetencyjny znajduje szerokie zastosowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wykorzystuje się go w następujących obszarach:

– szkolenie – mając świadomość, jakich kompetencji zawartych w modelu kompetencyjnym brakuje pracownikowi, warto się na nich skupić w trakcie szkoleń;

– ocena pracowników – wiedząc, jakie kompetencje i zachowania są pożądane w organizacji, ocenianie pracowników staje się obiektywniejsze i dokładniejsze;

– wdrażanie nowych pracowników – dzięki informacjom zawartym w modelu kompetencyjnym nowy pracownik, który dopiero się wdraża, może poznać oczekiwania pracodawców, a tym samym łatwiej im sprostać;

– tworzenie ścieżek kariery – jeśli pracownicy wiedzą, jakie kompetencje są wymagane na poszczególnych stanowiskach, łatwiej im je spełnić i zaplanować ścieżkę swojej kariery;

– rekrutacja – w oparciu o model kompetencyjny poszukiwanie odpowiednich kandydatów na dane stanowisko staje się efektywniejsze i precyzyjniejsze, ponieważ rekruterzy znają zestaw kompetencji, cech, umiejętności, predyspozycji, które są oczekiwane od kandydatów;

– motywowanie i wynagradzanie – model kompetencyjny wspomaga opracowywanie i wdrażanie systemów premiowych i siatek płac.

Jak stworzyć model kompetencyjny?

Model kompetencyjny można stworzyć na dwa sposoby:

– rozpoczynając od oczekiwań i wymagań organizacji;

– rozpoznając kompetencje na podstawie informacji pozyskanych od pracowników.

Wyjście od ogólnych wymogów organizacji i potrzeb kadry zarządzającej pozwala ściśle określić oczekiwania pracodawców, które stają się podstawą do przygotowania modelu kompetencyjnego. Z kolei zorientowanie na pracowników i rozpoczęcie tworzenia modelu kompetencyjnego na podstawie pozyskanych od nich informacji, np. za pomocą wywiadów lub ankiet, sprzyja lepszemu dopasowaniu pracowników do poszczególnych stanowisk.

Niezależnie od tego, jaki sposób tworzenia modelu kompetencyjnego się wybierze, zdecydowanie warto sięgnąć po to narzędzie, żeby usprawnić zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Comments are closed.