Relacje po rozstaniu biznesowym

Każdego dnia wielu pracowników rozstaje się ze swoim pracodawcą. W dzisiejszych czasach częste zmiany pracy są normą, a rotacja osób zatrudnionych jest na wysokim poziomie. To, w jaki sposób kończy się relacja na linii były pracownik – były pracodawca, będzie miało konsekwencje dla obu stron. Choć powody zakończenia współpracy bywają różne, warto zadbać o odpowiednie warunki rozstania. Będzie to miało wiele korzyści, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. 

Korzyści dla pracodawcy

Pracownik jest żywą wizytówką i reklamą firmy. Były pracownik również. Dlatego, w ramach działań employer brandingowych, warto zadbać o dobre relacje po rozstaniu biznesowym z osobami, które już u nas nie pracują. Były pracownik zabiera ze sobą wiele opinii o firmie, informacji o jej funkcjonowaniu, ale także specyficzną dla danej organizacji wiedzę. To, co zrobi z posiadanymi informacjami zależy w dużej mierze od sposobu rozwiązania współpracy z pracodawcą.

Osoby, które kiedyś pracowały dla danej organizacji stanowią wiarygodne źródło informacji o firmie. Dlatego ich opinia będzie miała znaczenie dla przyszłych pracowników. Kandydaci ubiegający się o posadę w danej organizacji bardzo często szukają o niej informacji w Internecie lub bezpośrednio u osób, które miały z tym pracodawcą coś wspólnego. Dzięki pozytywnym opiniom, organizacja może zyskać nowych, wartościowych i odpowiednio zmotywowanych pracowników. Może się także zdarzyć, że w przyszłości pracodawca nawiąże współpracę ze swoim byłym pracownikiem. Skróci to czas rekrutacji i wdrożenia, a także obniży koszty tych procesów, co będzie kolejną korzyścią dla pracodawcy. Pozytywne opinie byłych pracowników tworzą również dobry PR organizacji. Jest to istotne nie tylko z perspektywy przyszłych pracowników, ale także przyszłych klientów. Będą oni mieli pewność, że firma jest godna zaufania i kieruje się wartościami ważnymi z punktu widzenia klienta.

Korzyści dla pracownika

Opinie byłych pracowników są ważne dla pracodawcy, ale również działa to w odwrotnym kierunku. Opinia byłych przełożonych liczy się dla pracownika, a raczej dla jego kolejnych pracodawców. Zdarza się, że w ramach tej samej branży pracodawcy, czy działy HR w różnych firmach znają się i przekazują sobie opinie o danym pracowniku. Są to referencje dużo ważniejsze niż te napisane w oficjalnym dokumencie. Taka opinia może zaważyć na decyzji dotyczącej zatrudnienia danej osoby. Kwestia odnowienia współpracy z dawnym pracodawcą jest kolejną korzyścią również z punktu widzenia pracownika. Być może osoba dostanie propozycję powrotu na lepszych warunkach, czy też otworzy się nowe, bardziej interesujące dla niej stanowisko. Nowemu-staremu pracownikowi będzie łatwiej wdrożyć się na nowo do firmy, w której zna już kulturę organizacyjną i sposób jej funkcjonowania.

Jak zachować dobre relacje?

Wiele jest korzyści płynących z zachowania dobrych relacji między byłym pracodawcą a pracownikiem, dla obu stron. Jak więc zachować dobre relacje po rozstaniu biznesowym? Przede wszystkim warto zadbać o odpowiednie warunki rozwiązania współpracy. Pracodawca, a dokładniej osoba z działu HR lub przełożony powinien przeprowadzić z pracownikiem tzw. exit interview. Rozmowa powinna być przeprowadzona przede wszystkim z szacunkiem, w sposób konstruktywny dla obu stron. Warto udzielić pracownikowi konstruktywnego feedbacku, ale również zapytać go o jego opinie i wrażenia na temat firmy. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest także zaproszenie pracownika do programu outplacement. W ramach takich działań pracownik otrzyma wsparcie w wejściu na nowo na rynek poszukujących pracy. Mile widzianymi praktykami jest pomoc w napisaniu CV, informacje o tym gdzie szukać ofert pracy, czy jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Zaoferowanie pracownikowi programu outplacement, z pewnością wpłynie pozytywnie na jego ogólne wrażenia dotyczące współpracy z byłym pracodawcą. Warto w tym przypadku skorzystać z usług profesjonalnej firmy doradztwa personalnego.

Comments are closed.