Nawyki ludzi sukcesu

“Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise” – tak mawiał Benjamin Franklin. Ten, i wiele podobnych cytatów okraszają całe mnóstwo artykułów dotyczących nawyków ludzi sukcesu. Opisywane nawyki związane są nie tylko z porą wstawania, ale też odżywianiem się, organizacją czasu, czy budowanymi relacjami. Ale jak to pomaga w odniesieniu sukcesu? I co to właściwie znaczy odnieść sukces?

Większość artykułów dotyczących sukcesu skupia się na znanych osobistościach, biznesmenach, milionerach. Czyli na sukcesach finansowych, zdobyciu uznania, czy władzy. Ale czy na pewno tylko w ten sposób można uznać, że ktoś odniósł sukces? Dla wielu osób pewnie większym sukcesem jest założenie szczęśliwej rodziny, zdobywanie kolejnych górskich szczytów, czy  praca nad swoim ciałem lub charakterem. Każdy człowiek ma inne potrzeby, wartości, inne aspiracje i marzenia. Na początku warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie – czym dla mnie jest sukces?

Wyznaczanie celów…

Kiedy znamy już odpowiedź na postawione wcześniej pytanie, warto wyznaczyć sobie konkretne cele, które pomogą nam dążyć do określonego sukcesu. Jest to chyba najważniejszy i najbardziej uniwersalny nawyk, który pomaga w osiągnięciu każdego rodzaju sukcesu. Określenie celu pozwala na zaplanowanie działań, które doprowadzą nas do niego. Cel nadaje także strukturę i sens naszym działaniom, wiemy w jakim kierunku zmierzamy, co chcemy osiągnąć. Dodatkowo, nawet jeśli zwątpimy w swoje możliwości czy stracimy chęci do dążenia do osiągnięcia sukcesu, konkretne cele zwiększą szansę na odzyskanie odpowiedniego poziomu motywacji.

Jak więc wyznaczyć odpowiednie cele? Bardzo przydatnym narzędziem jest metoda S.M.A.R.T. (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely defined). Dotyczy ona kilku cech, które powinien posiadać każdy wyznaczony cel. Powinien być on konkretny – jasny i szczegółowy, mierzalny – możliwy do sprawdzenia postępów, osiągalny, realistyczny – możliwy do zrealizowania i określony czasowo. Wyznaczenie sobie takich dobrze skonstruowanych celów będzie bardzo pomocne w osiągnięciu wymarzonego sukcesu. Co więcej, wpłynie na wyrobienie sobie mnóstwa innych, kolejnych nawyków, będących narzędziem do działania w określonym kierunku.

…i co z nich wynika.

Wyznaczone cele spowodują wiele potrzebnych zmian, które pomogą nam osiągnąć sukces. W tym obszarze będzie zawierało się całe mnóstwo działań, o których pewnie niejednokrotnie słyszeliśmy. Być może stwierdzimy, że potrzebujemy inaczej zorganizować dzień, co będzie się wiązało ze zmianą pory wstawania czy lepszym balansem między czasem na pracę i odpoczynek. Być może będziemy potrzebować zastrzyku energii w postaci zwiększenia aktywności fizycznej i zaczniemy uprawiać sport. Mając konkretny cel, będzie nam również łatwiej ustalać priorytety działań, szczególnie kiedy mamy wiele rzeczy do zrobienia. Ułatwi nam to także podejmowanie decyzji, bo będziemy wiedzieć co konkretnie chcemy osiągnąć. Podejmowanie takich zaplanowanych działań wpłynie także na poczucie odpowiedzialności za swoje życie, a więc także za swoje decyzje. Wszystkie te działania wpłyną również na stałe rozwijanie siebie, swojego charakteru, czy zdolności i umiejętności, a także zdobywanie kolejnej wiedzy, niezbędnej do realizacji danego założenia.

Wspomniane wyżej działania są przykładowymi narzędziami do osiągania sukcesu. Czy trzeba robić to wszystko, żeby go osiągnąć? Nie. Każdy jest inny, ma inne potrzeby, sposoby funkcjonowania, temperament. Jednakże warto dobierać odpowiednie narzędzia, dopasowane do indywidualnych potrzeb, ponieważ nadadzą odpowiednią motywację, inspirację i kierunek do działania. I z pewnością ułatwią osiągnięcie sukcesu w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej.

Comments are closed.