Stres na sesji Development Center okiem asesora

Sytuacje, takie jak sesje Assessment / Development Center zazwyczaj wywołują stres, co jest naturalną reakcją organizmu. Jednak stres przejawia się różnymi zachowaniami, które są już bardziej indywidualne i zależne od danego człowieka. Niektóre z nich są bardziej skuteczne, inne mniej – co widać również w sytuacji oceny kompetencji na sesjach Assessment / Development Centre.

Strategie radzenia sobie ze stresem

Stres rodzi napięcie, które raczej nie należy do przyjemnych odczuć. Większość z nas, czując to napięcie, dąży do zredukowania go. Jednak każdy z nas stosuje inne techniki służące obniżeniu poziomu napięcia. Przystępując do stresującego zadania możemy przede wszystkim skupić swoją energię na efektywnym rozwiązaniu go i w ten sposób zmniejszyć poziom stresu. W tym celu rozpoznajemy problem, analizujemy sytuację, szukamy możliwych rozwiązań, przystępujemy do działania. Możemy jednak także skupić swoją energię na zachowaniach obronnych, które wytłumaczą naszą ewentualną porażkę. Zazwyczaj strategie skierowane na rozwiązanie zadania będą bardziej skuteczne. Natomiast zachowania skierowane na obronę niosą większe ryzyko niepowodzenia. Wśród zachowań obronnych, które pomagają obniżyć poziom stresu można wyróżnić takie, które wiążą się z pobudzeniem, jak i wycofaniem energii.

Pobudzenie

Podczas sesji Assessment / Development Center stres często wywołuje pobudzenie u uczestników, rozumiane jako podejmowanie różnych działań. Może ono objawiać się w różnych formach – czy to w komunikacji, czy w zachowaniu. W kontekście komunikacji, uczestnicy często mówią więcej niż zazwyczaj, wręcz przerywają wypowiedzi asesora lub innych osób biorących udział w sesji, narzucają swój punkt widzenia. Zdarza się również, że stres wpływa u niektórych z nich na zwiększenie potrzeby kontroli. Są to osoby, które dokładnie pilnują czasu, wskazują innym zadania, czy nie postępują zgodnie z instrukcjami asesora. U niektórych stres redukować mogą także zachowania agresywne. Przejawiają się głównie agresją werbalną, ale zdarza się również agresja niewerbalna. Uczestnicy, u których pojawia się potrzeba agresji mogą kwestionować autorytet asesora, pokazywać swoją wyższość, nadmierną pewność siebie, mówić podniesionym głosem, a nawet zaciskać pięści podczas mówienia.

Wycofanie

Sytuacja stresowe, takie jak sesje Assessment Center i Development Center wywołują również u sporej liczby Uczestników zachowania skierowane na blokowanie swojej energii i działań. Oznacza to u tych osób wycofywanie się z sytuacji stresowej. Może ono przejawiać się w zachowaniu w różny sposób. Najprostszym z nich jest blokowanie przez własny organizm – sennością, zmęczeniem, osłabieniem. Niektórzy Uczestnicy zgłaszają gorsze samopoczucie, a nawet gorączkę. W taki sposób nasz organizm automatycznie chroni nas przed sytuacją stresową, dając wytłumaczenie w razie niepowodzenia. Niektórzy uczestnicy wycofują się popadając w bezradność. Nie próbują nawet podjąć się wykonania zadania, które budzi duży stres, ale rezygnują już na początku, mówiąc nie dam rady. Jeszcze jedną techniką, która stoi na pograniczu wycofywania a podejmowania działań jest rzucanie sobie, tak zwanych kłód pod nogi. Czyli podświadome stawianie przeszkód, uniemożliwiających efektywne działanie, które w razie czego można obarczyć winą za niepowodzenie.

W zależności od sytuacji, powyższe techniki są bardziej lub mniej skuteczne. Opisane strategie obronne mają służyć obniżeniu napięcia, a nie wykonaniu zadania, przez co mogą okazać się przeszkodą podczas sesji Assessment Center czy Development Center. Warto być uważnym i obserwować siebie – jak my sami zachowujemy się w sytuacji stresowej. Świadomość własnych reakcji i zachowań może nam pomóc zachować spokój w stresowej sytuacji. Może także pomóc w bardziej świadomym dobieraniu skutecznych w danej sytuacji technik obniżenia poziomu stresu.

Comments are closed.