Starzenie się społeczeństwa, a rynek pracy

W naszym codziennym życiu obserwujemy często wiele zmian. Jedna z nich dotyczy wieku ludzi, których mijamy na ulicach. Coraz to…

Elastyczność i zdolność szybkiego uczenia się -kompetencjami przyszłości

Dzieci często słyszą pytanie – kim chcesz być, kiedy dorośniesz? Kiedyś łatwo było na nie odpowiedzieć. Istniała bowiem duża szansa,…