Układ solarny i turkusowe organizacje – przyszłością firm?

Tradycyjne systemy zarządzania przedsiębiorstwem związane są z hierarchiczną strukturą, gdzie każdy członek zespołu ma określone miejsce. Kierownik lub manager zespołu zajmuje główne stanowisko, a pozostała część pracowników jest mu podporządkowana. Przez wiele lat uważano, że tylko tak uporządkowana struktura przekłada się na efektywną pracę, a tym samym sukces firmy. W ostatnich latach można zauważyć jednak swego rodzaju rewolucję w tym obszarze. Czym charakteryzuje się nowoczesne zarządzanie firmą? Jak badanie kultury organizacji może wpłynąć na sukces przedsiębiorstwa? 

Turkusowe organizacje – samozarządzanie przedsiębiorstwa

Nowe typy organizacji zdobywają coraz większą popularność, chociaż dalekie są od wcześniej wspomnianych klasycznych sposobów zarządzania. Ich koncepcja jest jednak prosta. Zamiast na hierarchii opierają się na tak zwanym układzie solarnym. W centralnym punkcie przedsiębiorstwa nie znajduje się właściciel, czy manager, a klient, odbiorca produktu lub usługi. Wokół tego punktu znajdują się natomiast i działają wszystkie działy firmy, które układają się niczym planety w Układzie Słonecznym. Turkusowe organizacje uznawane są za prawdziwy przełom w świadomości zarządzania przedsiębiorstwem, który wprowadza przyjazną atmosferę i zmniejsza dystans między pracownikiem a pracodawcą. Ich podstawą jest zaufanie przekładające się na zwiększoną determinację osób zatrudnionych, które bez przymusów pragną osiągnąć jak największy sukces. W wielu sytuacjach mogą podejmować kluczowe decyzje, jednak muszą liczyć się z odpowiedzialnością za swoją pracę. W ten sposób tak naprawdę w firmie można zauważyć samozarządzanie. 

Utopijna wizja czy realna przyszłość?

Różnica funkcjonowania przedsiębiorstw bardzo często widoczna jest w ich kulturze organizacyjnej. Wiele osób wciąż uważa, że jest to utopijna wizja przyszłości, podczas gdy analiza rynku pokazuje, że coraz więcej firm na całym świecie wykorzystuje płaskie struktury organizacyjne charakterystyczne właśnie dla turkusowych organizacji. Na szczególną uwagę zasługuje także bardzo dobra komunikacja między pracownikami, która wpływa na ich rozwój. Brak hierarchicznego układu sprawia, że każdy członek zespołu może czerpać z doświadczenia innych, co przyczynia się do rozwoju kreatywności i eliminacji ryzyka popełnienia błędu. 

Jak wpłynąć na rozwój firmy w kontekście jej zarządzania?

Jednym z najnowszych narzędzi, które pomagają przeprowadzić modyfikacje w zakresie zarządzania firmą, jest badanie kultury organizacji. Dzięki niemu możliwe jest zintegrowanie indywidualnych potrzeb pracowników z ogólnymi celami, które przedsiębiorstwo przyjęło za kluczowe. Ponadto narzędzie to wskazuje na procesy, czy nowe sposoby zarządzania, które mogą mieć realny wpływ na funkcjonowanie firmy. Pozwala także na dokładne zbadanie oraz zaplanowanie niezbędnych modyfikacji mających na celu zniwelowanie dysonansu pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami pracowników, a zasadami narzuconymi przez pracodawcę. 

Wspomniany wcześniej układ solarny nie jest więc wyłączne melodią przyszłości, a realnym elementem kultury organizacyjnej coraz większej liczby przedsiębiorstw z całego świata. Tak naprawdę jest on możliwy do wprowadzenia w każdej firmie, pod warunkiem, że zmiany przeprowadzane są pod okiem specjalistów, którzy są w stanie odpowiednio zaktywizować pracowników i zminimalizować ich opór przeciwko wprowadzanym zmianom, które początkowo mogą wydawać się im niezrozumiałe. 

Comments are closed.