Personal branding w rekrutacji

Powszechnie uważa się, że w kontaktach z drugim człowiekiem – zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej – najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Według wszelkich teorii kilkanaście pierwszych sekund może wpływać na to, jak odbierana jest osoba. Informacje, które w tym czasie otrzymuje odbiorca, mocno zakorzeniają się w jego ocenie o jednostce i ciężko je zmienić. Nie jest to jednak niemożliwe. Może w tym pomóc, chociażby coraz popularniejszy personal branding. 

Czym jest personal branding?

Autopromocja – to najlepsze określenie odnoszące się do terminu personal branding. Są to wszelkie działania, jakie podejmuje człowiek w celu zbudowania swojego pozytywnego wizerunku, który odbierany jest przez otoczenie. Tworzenie tak zwanej marki osobistej jest bardzo ważne – zarówno w kontaktach prywatnych, jak i zawodowych. Z personal brandingu korzystają bardzo często osoby, które zajmują stanowiska publiczne, ale nie tylko.

Budowanie własnej marki osobistej na gruncie zawodowym

Poszukiwania pracy bardzo często są czasochłonnym procesem. Sama aktywność, jaką jest wysyłanie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednak wystarczająca. Należy podjąć takie działania, aby wśród kilkudziesięciu, a nie rzadko nawet kilkuset kandydatów zostać zauważonym przez potencjalnego pracodawcę. W późniejszym etapie konieczne jest natomiast przedstawienie swojej kandydatury w taki sposób, aby upragnione stanowisko otrzymać. Każda osoba, która poszukuje pracy lub będzie jej poszukiwała w przyszłości, powinna zainteresować się personal brandingiem. Niezależnie od branży będzie to ogromna przewaga nad innymi konkurentami starającymi się o to samo stanowisko. Budowanie swojego wizerunku powinno opierać się na analizie swoich umiejętności, cech charakteru oraz doświadczeń życiowych. W ten sposób można określić swoje mocne i słabe strony, nad którymi należy popracować. Na tym etapie można zbudować także charakterystykę swoich konkurentów, którzy odnieśli już sukces w podobnej branży. Może być to jeden z wyznaczników kierunku rozwoju.

Rekrutacja specjalistów, a personal branding

Personal branding w branży rekrutacyjnej bardzo często określany jest także mianem employee branding. Są to długofalowe działania na gruncie zawodowym, które wpływają na ogólną ocenę specjalisty przez potencjalnych pracodawców. Podstawą employee brandingu jest umiejętny wybór tych ofert pracy, które dopasowane są do wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata. W tym rozumieniu wyróżnia się także takie aspekty jak prowadzenie własnego profilu na portalach związanych z życiem zawodowym, czy udział w różnego rodzaju spotkaniach biznesowych i konferencjach, gdzie można bezpośrednio zaprezentować się przedstawicielom firm. W niektórych branżach istotna będzie także współpraca z firmami doradztwa personalnego i agencjami zatrudnienia. Head-hunterzy, którzy rekrutują specjalistów często zwracają uwagę na personal branding danego kandydata, zwłaszcza w kontekście mediów społecznościowych.  

Marka rekrutera –  personal branding w branży HR

Personal branding bardzo często wykorzystywany jest przez samych specjalistów do spraw rekrutacji.  Świadome budowanie własnej marki może przyczynić się do osiągania lepszych wyników w zakresie prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Na markę rekrutera mogą składać się takie elementy jak jego profil w mediach społecznościowych, obrane cele, udostępniane w sieci treści, czy sposób komunikacji z kandydatami biorącymi udział w rekrutacji.  Im lepsze wrażenie na potencjalnym pracowniku wywiera rekruter, tym większe szanse, że dany specjalista podejmie oferowane mu stanowisko. Marka rekrutera wykorzystywana jest więc bezpośrednio do tworzenia wizerunku firmy, która poszukuje nowych pracowników. Jest zatem narzędziem marketingowym – już nie tylko jednostki, ale całego przedsiębiorstwa. 

Personal branding jest wciąż świeżym tematem w Polsce. Jednak z roku na rok można zauważyć coraz większe zapotrzebowanie w tej kwestii, a także świadomość w zakresie wykorzystania marki osobistej. Dzięki ciągłemu rozwojowi tego obszaru można zauważyć coraz lepsze dopasowanie go do potrzeb polskiego rynku pracy.

Comments are closed.