Wyższe wynagrodzenie – który język mi w tym pomoże?

Na współczesnym, niezwykle konkurencyjnym rynku pracy, znajomość języków obcych staje się coraz częściej istotnym czynnikiem zawężającym poszukiwania odpowiedniego kandydata. Umiejętność biegłej komunikacji w obcym języku staje się przepustką nie tyle do pracy, co do międzynarodowej kariery i wysokich zarobków. Jakie więc języki zwiększają nasze szanse na zatrudnienie i wyższe wynagrodzenie?

Analiza trendów na przestrzeni ostatnich lat pokazuje wyraźny wzrost zainteresowania pracodawców osobami ze znajomością co najmniej jednego języka obcego. Podczas gdy większość pracodawców uznaje biegłą znajomość języka angielskiego za oczywiste minimum, znajomość kolejnego języka staje się kryterium coraz bardziej pożądanym dla pracodawcy, a dla pracownika coraz bardziej opłacalnym. Pionierem w zatrudnianiu osób z odpowiednimi kompetencjami językowymi są od pewnego czasu centra usług biznesowych. Ten stosunkowo nowy sektor przebojem zdobył krakowski rynek. Międzynarodowy charakter tych firm, sprawia, że biegła znajomość języka angielskiego dla wielu pracodawców jest już standardem. Często język angielski jest językiem, który jest wykorzystywany do komunikacji wewnątrz firmy. Powodem tego jest fakt, że często wśród pracowników znajdują się osoby, które niekoniecznie biegle mówią po polsku.

Języki obce przepustką do kariery

Jak pokazuje raport Salary Tracker, przygotowany przez Advisory Group TEST Human Resources przy współpracy z ASPIRE, coraz więcej pracodawców zainteresowanych jest pracownikami biegle posługującymi się językiem niemieckim, francuskim czy włoskim. Łatwiejsza ścieżka kariery zapowiada się dla osób znających języki skandynawskie czy południowosłowiańskie. Częściej poszukuje się kandydatów, którzy potrafią komunikować się w języku arabskim czy hindi, a więc w językach zupełnie egzotycznych, jak na realia krakowskiego rynku. Badanie Salary Tracker pokazuje, że niemal połowa centrów wymaga znajomości języka niemieckiego. Coraz popularniejszy staje się również język holenderski, którego znajomości wymaga co czwarte centrum.

Liczba centrów wykorzystujących dany język obcy w procentach

Liczba centrów wykorzystujących dany język obcy w procentach

Źródło: Raport Salary Tracker, Jesień 2016

Zarobki w centrach usług biznesowych

Sektor SSC/BPO jest idealnym miejscem pracy szczególnie dla młodych ludzi. Dynamiczny charakter i międzynarodowe środowisko sprawiają, że osobom nawet bez większego doświadczenia, ale ze znajomością wymaganych języków proponowane są wysokie zarobki. Młodszy księgowy może liczyć na miesięczne wynagrodzenie w granicach 3400-4562 zł brutto. Rozpiętość zarobków jest zależna od znajomości konkretnego języka obcego i obszaru księgowości. Najwięcej otrzymają młodsi księgowi w obszarze księgi głównej z językiem niemieckim – mediana na tym stanowisku wynosi około 4,5 zł brutto. W obszarach związanych z zobowiązaniami czy należnościami pracownicy niemieckojęzyczni mogą oczekiwać zarobków w okolicach 3,6 tys. zł brutto.  Nieco mniej zarobią osoby na tych samych stanowiskach znające język francuski lub hiszpański – ok. 3,5 tys. zł brutto.  

Inwestycja w języki obce może przynieść wymierne korzyści i to w dość szybkim czasie. Warto jednak pamiętać, że dla pracodawcy nie liczy się sama znajomość języka. Ważna jest także znajomość specyfiki rynku danego kraju, a czasem nawet i obowiązującego w nim prawa. Właśnie te czynniki, niemalże na równi z umiejętnością komunikowania się w obcym języku, zwiększają nasze szanse na wysokie wynagrodzenie.

Comments are closed.