Badania opinii pracowników – wskazówki o których warto pamiętać

Coraz więcej organizacji zaczyna dostrzegać niewątpliwe zalety, płynące ze wsłuchiwania się w opinie swoich pracowników. Nie ma się czemu dziwić – daje to możliwość dowiedzenia się, jakie kwestie pracownicy postrzegają jako kluczowe i problematyczne. Takie działania są szczególnie ważne w dobie obecnego rynku pracy, kiedy ciężko bywa znaleźć i zatrzymać w firmie odpowiednich pracowników. Mając to na uwadze, firmy powinny dołożyć wszelkich starań, by osoby zatrudnione były zadowolone. Poznanie ich oczekiwań oraz opinii daje nam więc możliwość sprawdzenia, jaki jest ich stosunek do organizacji. 

Jednym ze sposobów poznania opinii zatrudnionych jest przeprowadzenie badania satysfakcji. Jego zorganizowanie wydaje się być prostą sprawą – aby jednak miało ono dla nas realne korzyści, warto przy jego projektowaniu zastosować się do kilku sprawdzonych zasad.

Pamiętaj o regularności

Badanie satysfakcji powinno być prowadzone cyklicznie, w równych odstępach czasu. Czas pomiędzy edycjami musi być wystarczająco długi, by wprowadzić zmiany, lecz równocześnie na tyle krótki, by pracownicy mogli odnieść się do najnowszych wydarzeń i swojego aktualnego stosunku do organizacji. Zalecany odstęp czasu to 3-6 miesięcy. Dzięki temu możemy porównywać do siebie dane z innych edycji oraz widzimy, jak na wprowadzane przez nas zmiany reagują pracownicy.

Zadbaj o anonimowość i dobrowolność

Zapewnij swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa poprzez anonimowość badania satysfakcji. Pozwoli to wyeliminować strach przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami za wyrażenie swoich poglądów, co przełoży się na szczere opinie uczestników. Pamiętaj również, by nikogo nie zmuszać do udziału w badaniu. Pracownik musi dobrowolnie chcieć odpowiedzieć na Twoje pytania. Aby to było możliwe, musi mieć on poczucie, że jego wkład w wypełnienie ankiety będzie miał realny wpływ na działalność firmy. Osiągniesz to poprzez wprowadzanie zmian bazujących na problemach zasygnalizowanych przez pracowników. Dobrym pomysłem jest również zaprezentowanie im wyników badania z uwzględnieniem kwestii, których rozwiązaniem będziecie się zajmować. Pamiętaj również o akcji, która poinformuje o tym, jaki jest cel badania satysfakcji oraz o efektach, które dzięki niemu chcecie osiągnąć.

Stosuj pytania otwarte

Wiele badań satysfakcji polega na zadawaniu pytań zamkniętych, które do oceny wykorzystują skalę liczbową. Taki system zdecydowanie ułatwia późniejszą analizę ilościową wyników, jednak nie dostarcza jakościowych informacji. Daj więc pracownikom możliwość skomentowania każdego pytania lub zadaj pytania otwarte. Dzięki temu nie tylko poznasz ich szczegółową opinię, ale również pokażesz, że naprawdę interesuje Cię ich zdanie.

Zadbaj o zrozumiałą skalę ocen

Nie otrzymasz miarodajnych wyników, jeśli zastosowana w badaniu skala ocen nie będzie czytelna dla pracowników. Dlatego przed każdą edycją zrób kampanię informacyjną, która przypomni im, co znaczą poszczególne punkty. Dzięki temu masz pewność, że udzielone przez zatrudnionych odpowiedzi będą pokrywać się z ich rzeczywistymi poglądami.

Wybierz obszary do badania

Badanie satysfakcji nie przyniesie pożądanych rezultatów, jeśli przed jego rozpoczęciem nie wyznaczysz jego dokładnego celu. Dlatego zanim zabierzesz się do jego organizacji wytypuj obszary, które chcesz zbadać. Dopiero na tej podstawie przygotuj pytania, które będą je sprawdzać. Dobrą praktyką jest, by jeden obszar nie był oceniany przez pryzmat tylko jednego pytania, bowiem może to dać niemiarodajne dane.

Dobre przygotowanie kluczem do sukcesu

Słuchanie opinii pracowników to działanie, które powinno być standardem w każdej organizacji. Dzięki temu możliwie jest wprowadzanie zmian, które przyczynią się do wzrostu zadowolenia oraz lojalności zatrudnionych, a także usprawnią funkcjonowanie firmy. Nim jednak zabierzemy się do działania, najpierw musimy dobrze przygotować się do przeprowadzenia badania satysfakcji w naszym przedsiębiorstwie, tak by przyniosło ono satysfakcjonujące każdą ze stron efekty.

Comments are closed.