Rozwijaj swoich pracowników!

Dla coraz większej liczby pracowników jednym z najważniejszych aspektów, na które zwracają uwagę przy podjęciu decyzji o wyborze danej pracy, jest perspektywa rozwoju. Oczekują oni od pracodawcy nie tylko ciekawych obowiązków, lecz również wsparcia w ciągłym podnoszeniu swoich kwalifikacji. Firmy dostrzegają ten trend i odpowiadają na potrzeby przyszłych pracowników. Organizacje tworzą więc szczegółowe programy rozwojowe, które zawierają przewidywaną ścieżkę awansu, mocne i słabe strony pracownika, aspekty do doskonalenia oraz metody mające wspomóc w osiągnięciu założonego celu. 

W jaki sposób zaplanować rozwój pracownika?

Każdy plan, by odniósł zamierzony efekt, musi najpierw zostać dokładnie przemyślany i przeanalizowany. Dotyczy to również rozwoju pracownika. Najlepszym do tego narzędziem będzie przeprowadzenie Development Centre (DC). Jest to metoda umożliwiająca diagnozę mocnych stron oraz potencjału i obszarów do rozwoju pracownika. Podczas sesji uczestnicy biorą udział w szeregu zadań, które mają odzwierciedlić realną sytuację i wskazać obserwującym asesorom przejawy kompetencji oraz potencjał, który drzemie w danej osobie. Wszyscy uczestnicy są oceniani według wcześniej przygotowanych kryteriów na podstawie analizy stanowisk pracy przez niezależnych ekspertów.

Rezultatem DC jest indywidualny plan rozwoju, który powinien zostać stworzy w porozumieniu z samym pracownikiem oraz jego przełożonym. Znajdują się w nim informacje, w jaki sposób pracownik powinien rozwinąć swoje umiejętności, a także jakie formy nauki są dla niego najbardziej adekwatne. Dzięki zastosowaniu DC pracownik zyskuje również szeroki obraz swoich mocnych i słabych stron, co umożliwia mu indywidualną pracę nad nimi.

W jaki sposób można wspomagać rozwój pracownika?

Programy rozwojowe przygotowane dla osób zatrudnionych w naszej organizacji powinny zawierać  sugerowane metody, które mogą pomóc pracownikowi w pracy nad kompetencjami. A trzeba przyznać, że jest z czego wybierać. Najbardziej tradycyjnym sposobem są szkolenia, podczas których wiedza jest przekazywana przez prowadzącego. Ich nowoczesna forma nie ma jednak struktury wykładu, lecz jest oparta na cyklu Kolba, który polega na uczeniu się poprzez doświadczenie.

Kolejną formą rozwoju jest udział w konferencjach, na których pracownik zdobywa wiedzę poprzez słuchanie prelekcji doświadczonych ekspertów, którzy dzielą się nie tylko swoim doświadczeniem, ale również najnowszymi praktykami i trendami w danej branży. Szczególnie przydatne jest omawianie prawdziwych case studies, z których nasi pracownicy samodzielnie mogą wyciągać dla siebie wnioski i wdrażać je w naszych organizacjach.

Możliwe jest również wykorzystanie mentora, który dzięki swojej indywidualnej pracy z podopiecznym będzie wspierał go w osiągnięciu celów, opierając się najczęściej o swoje własne doświadczenie. Inną metodą pracy indywidualnej jest coaching. Jednak w przeciwieństwie do mentoringu coach nie doradza, ale zakłada, że cała wiedza i potencjał tkwi w pracowniku, który poprzez ćwiczenia i odpowiedzi na często trudne pytania dochodzi do sedna omawianych sytuacji.

Pracownicy mogą również pracować nad sobą indywidualnie – poprzez np. lekturę książek branżowych. W wielu organizacjach ważne są również certyfikaty, których uzyskanie potwierdza zdobycie przez pracownika wymaganych umiejętności.

Czy opłaca się inwestować w pracownika?

Wszystkie formy wspierania rozwoju pracowników kosztują, z tego też powodu firmy planując budżet, uwzględniają w nim wydatki na ten cel. Często jednak pojawia się pytanie – co realnie mogę osiągnąć poprzez taką inwestycję w rozwój pracownika?

Przede wszystkim inwestując w rozwój pracownika zwiększamy jego kwalifikacje, co przekłada się na wzrost efektywności, a w rezultacie na większe zyski da firmy. Kolejnym plusem jest zadowolony pracownik, który jest bardziej zmotywowany do pracy. Widzi, że firma go docenia. To wzmacnia również jego lojalność – mniejsza rotacja to więc mniejsze koszty związane z rekrutacją i wdrożeniem nowych osób. Inwestowanie w rozwój, prowadzenie sesji DC i tworzenie programów rozwojowych to również świetne narzędzia promujące markę pracodawcy na rynku, które zachęcą nowe osoby do pracy w naszym przedsiębiorstwie.

Comments are closed.