Badanie insights – do czego może się przydać?

Insights Discovery to wyjątkowa, unikatowa metodologia badania osobowości, która przekłada się bezpośrednio na komunikację międzyludzką i budowanie relacji w zespole. Na podstawie tego modelu możliwe jest wyłonienie typu osobowości u osoby badanej. Wyniki badania przedstawiane są za pomocą czterech kolorów, z których każdy przedstawia inne sposoby zachowania. 

Siła zespołu – w jaki sposób można ją zbudować?

Każdy zespół składa się z osób wykazujących indywidualny charakter, styl zachowania czy oczekiwania wobec swoich współpracowników. Różnice te wpływają na możliwość zbudowania silnej grupy odnoszącej sukcesy na gruncie zawodowym, ale mogą też stanowić swego rodzaju barierę komunikacyjną. Badanie insights może przekładać się nie tylko na rozwój całego zespołu, ale także jego poszczególnych członków – również w zakresie życia osobistego. Dzięki nowoczesnej metodologii osoby badane są w stanie określić swoje mocne strony, a to umożliwia dopasowanie obowiązków, czy wyznaczenie nowych kierunków rozwoju. Posiadając wiedzę na temat stylu zachowania swoich współpracowników, znacznie łatwiej można zrozumieć motywy ich postępowania. 

Badanie insights polega na wypełnieniu specjalnego kwestionariusza, który umożliwia dopasowanie do konkretnej energii kolorystycznej. Wyróżnia się cztery ich rodzaje:
•    chłodny niebieski,
•    ognisty czerwony,
•    słoneczny żółty,
•    kojący zielony. 

Źródło: insights.pl

Na ich podstawie możliwe jest wyróżnienie ośmiu typów osobowości wraz z określeniem charakterystycznych dla nich kompetencji psychologicznych. Otrzymane wyniki w formie diagramu kołowego są proste do analizy i przekładają się na zrozumienie wzajemnych potrzeb przez członków zespołu. Dzięki temu można zbudować świadome relacje, co scala zespół i wpływa na jego efektywność. Świadomość własnego stylu funkcjonowania w firmie (i w życiu prywatnym) jest bardzo ważna także w kontekście osób zarządzających zespołem. Wpływa bezpośrednio na umiejętność oddziaływania na jego członków poprzez różnego rodzaju środki motywacyjne dopasowane do cech charakteru. 

Kiedy przydaje się badanie insights?

Insights Discovery znajduje zastosowanie dla wielu różnych sytuacji. Dzięki niemu możliwe jest wspomniane wcześniej umocnienie relacji między członkami zespołu, ale także zbudowanie go od podstaw. Ponadto dzięki tej metodzie możliwe jest także rozwiązanie konfliktów personalnych w zespole, które w większości sytuacji wynikają z braku zrozumienia motywów działania poszczególnych jego członków lub braku zaufania w grupie.  Świadomość energii kolorystycznej pozwala określić słabe i mocne strony, co przekłada się na możliwość pracy nad obszarami, które wymagają poprawy. 

Warto zaznaczyć, że każda firma pragnie zatrudniać najlepszych specjalistów, którzy będą tworzyli zgrany zespół, osiągający konkretne wyniki. Sama rekrutacja specjalistów może uwzględniać badanie insights, które wskaże mocne i słabe strony osoby ubiegającej się o dane stanowisko, a także jej ogólne cechy charakteru. Jest to doskonałe uzupełnienie wieloetapowego procesu rekrutacji także przy sesjach assessment centre.

Insights Discovery to doskonałe narzędzie, które sprawdza się w różnych obszarach – niezależnie od branży. Wnosi do zespołu znaczące zmiany. Badanie może być wykorzystywane zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i zespołu – w zależności od aktualnych potrzeb. Firmy, które skorzystały z tego narzędzia, podkreślają, że jest to bardzo trafna inwestycja szkoleniowa, która odgrywa ogromną rolę także w procesie rozwoju.

Comments are closed.