Badanie insights - do czego może się przydać?

Insights Discovery to wyjątkowa, unikatowa metodologia badania osobowości, która przekłada się bezpośrednio na komunikację międzyludzką i budowanie relacji w zespole. Na podstawie tego modelu możliwe jest wyłonienie typu osobowości u osoby badanej. Wyniki badania przedstawiane są za pomocą czterech kolorów, z których każdy przedstawia inne sposoby zachowania. 

Siła zespołu – w jaki sposób można ją zbudować?

Każdy zespół składa się z osób wykazujących indywidualny charakter, styl zachowania czy oczekiwania wobec swoich współpracowników. Różnice te wpływają na możliwość zbudowania silnej grupy odnoszącej sukcesy na gruncie zawodowym, ale mogą też stanowić swego rodzaju barierę komunikacyjną. Badanie insights może przekładać się nie tylko na rozwój całego zespołu, ale także jego poszczególnych członków – również w zakresie życia osobistego. Dzięki nowoczesnej metodologii osoby badane są w stanie określić swoje mocne strony, a to umożliwia dopasowanie obowiązków, czy wyznaczenie nowych kierunków rozwoju. Posiadając wiedzę na temat stylu zachowania swoich współpracowników, znacznie łatwiej można zrozumieć motywy ich postępowania. 
Badanie insights polega na wypełnieniu specjalnego kwestionariusza, który umożliwia dopasowanie do konkretnej energii kolorystycznej. Wyróżnia się cztery ich rodzaje:
•    chłodny niebieski,
•    ognisty czerwony,
•    słoneczny żółty,
•    kojący zielony. 

Źródło: insights.pl


Na ich podstawie możliwe jest wyróżnienie ośmiu typów osobowości wraz z określeniem charakterystycznych dla nich kompetencji psychologicznych. Otrzymane wyniki w formie diagramu kołowego są proste do analizy i przekładają się na zrozumienie wzajemnych potrzeb przez członków zespołu. Dzięki temu można zbudować świadome relacje, co scala zespół i wpływa na jego efektywność. Świadomość własnego stylu funkcjonowania w firmie (i w życiu prywatnym) jest bardzo ważna także w kontekście osób zarządzających zespołem. Wpływa bezpośrednio na umiejętność oddziaływania na jego członków poprzez różnego rodzaju środki motywacyjne dopasowane do cech charakteru. 

Kiedy przydaje się badanie insights?

Insights Discovery znajduje zastosowanie dla wielu różnych sytuacji. Dzięki niemu możliwe jest wspomniane wcześniej umocnienie relacji między członkami zespołu, ale także zbudowanie go od podstaw. Ponadto dzięki tej metodzie możliwe jest także rozwiązanie konfliktów personalnych w zespole, które w większości sytuacji wynikają z braku zrozumienia motywów działania poszczególnych jego członków lub braku zaufania w grupie.  Świadomość energii kolorystycznej pozwala określić słabe i mocne strony, co przekłada się na możliwość pracy nad obszarami, które wymagają poprawy. 
Warto zaznaczyć, że każda firma pragnie zatrudniać najlepszych specjalistów, którzy będą tworzyli zgrany zespół, osiągający konkretne wyniki. Sama rekrutacja specjalistów może uwzględniać badanie insights, które wskaże mocne i słabe strony osoby ubiegającej się o dane stanowisko, a także jej ogólne cechy charakteru. Jest to doskonałe uzupełnienie wieloetapowego procesu rekrutacji także przy sesjach assessment centre.


Insights Discovery to doskonałe narzędzie, które sprawdza się w różnych obszarach – niezależnie od branży. Wnosi do zespołu znaczące zmiany. Badanie może być wykorzystywane zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i zespołu – w zależności od aktualnych potrzeb. Firmy, które skorzystały z tego narzędzia, podkreślają, że jest to bardzo trafna inwestycja szkoleniowa, która odgrywa ogromną rolę także w procesie rozwoju.

BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR

„Pracowy” rachunek sumienia na koniec roku

Zrezygnowany przeglądasz oferty pracy i słyszysz przy tym, jak Twoi znajomi biorą udział w wielu często niełatwych procesach rekrutacji specjalistów, podczas gdy Ty cały czas trwasz w nielubianej firmie. Zastanawiasz się, czemu nie jesteś na ich miejscu.
CZYTAJ

Hejt w pracy - jak sobie z nim radzić?

Każdy z nas chce pracować w miłym i przyjacielskim środowisku pracy. Umożliwia to nie tylko zachowanie dobrych relacji z kolegami, co przekłada się na współpracę i ducha zespołu, lecz również ma wpływ na utrzymanie naszej produktywności na wysokim poziom
CZYTAJ

Projektowanie zadań do Assessment Centre

Podczas procesu rekrutacyjnego dużą wagę przykłada się do sprawdzenia kompetencji twardych – tzn. wiedzy koniecznej do pracy na danym stanowisku. Tymczasem ocena kompetencji miękkich ciągle jest zaniedbywana. Jednym z powodów tej sytuacji może być
CZYTAJ
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl