Budowanie kultury organizacji – jak robić to dobrze?

U podstawy każdej firmy, leży panująca w niej kultura organizacyjna, czyli normy społeczne i systemy wartości przejawiające się w obowiązujących schematach, wymogach zachowań, poglądach i przekonaniach, które łączą wszystkich pracowników. Pozytywna kultura, która jest dopasowana do naszego przedsiębiorstwa sprawi, że kandydaci będą chcieli u nas pracować, a zatrudnione już osoby będą nie tylko bardziej zadowolone, ale również bardziej produktywne.

W dobie nadciągającego kryzysu gospodarczego, posiadanie silnej kultury organizacyjnej może pozwolić nam na sprawne zarządzanie, utrzymanie wysokich morali i lojalności zatrudnionych, a także zdobycie tak potrzebnej przewagi na rynku.

Jak wdrożyć kulturę organizacyjną?

Swoje działania projektujące kulturę organizacyjną powinniśmy rozpocząć od zastanowienia się, jakie są strategiczne cele firmy, a także wartości i poglądy, którymi się kierujemy. Kluczowym jest więc, by w jej tworzenie zaangażowany był zarząd przedsiębiorstwa. W mniejszych organizacjach możemy do tego procesu włączyć wszystkich pracowników. Czy oznacza to, że w przypadku większej firmy nie powinniśmy przejmować się zdaniem zatrudnionych? Oczywiście nie – zapytajmy ich, co lubią, a czego nie w obecnym środowisku pracy (np. poprzez ankietę).

Może wydawać Ci się, że Twoja firma nie posiada kultury organizacyjnej – przecież nigdy nie poświęciliście czasu, by ją zbudować. Kultura jednak wykształciła się sama – bazując na zachowaniach i wartościach pracowników. Problemem jednak jest to, że nie musi ona być taka, jaką chcielibyśmy mieć. Przeprowadźcie więc badanie kultury organizacji. Pozwala ono na poznanie wartości i wzorców zachowań obowiązujących w firmie. Jest również podstawą do zidentyfikowania obszarów, które będziemy chcieli zmodyfikować.

We wdrażaniu nowej kultury niezwykle ważna jest odpowiednia komunikacja i informowanie o celu działania – powiedzcie pracownikom, na czym została zbudowana kultura waszej firmy (wartości, cele) i w jaką stronę chcecie dążyć. Feedback również jest nieoceniony – przekazujcie go na bieżąco pracownikom, lecz również wsłuchajcie się w ich głos i to, co sądzą o prowadzonych działaniach.

Przykład idzie z góry, dlatego kadra zarządzająca powinna promować kulturę i zachowywać się zgodnie z jej zasadami. Wszystkie procedury oraz wypracowane schematy również powinny ją wspierać. Nie zapominajmy o wielkiej roli rekrutacja pracowników, która jest kluczowym działaniem podtrzymania kultury. Nie powinniśmy więc sprawdzać jedynie kompetencji twardych kandydatów, lecz również, już na etapie pierwszych rozmów, ich dopasowanie do naszej firmy.

Wiele organizacji nie zauważa, że aby stworzyć silną kulturę organizacyjną, należy zadbać o budowanie relacji pomiędzy pracownikami. Bez interakcji pomiędzy nimi oraz wzajemnego kontaktu nie ma możliwości, by wytworzyła się kultura organizacji.

Tak jak wspomnieliśmy, przykład powinien iść z góry – nie oznacza to jednak, że powinniśmy wyłączyć rolę pracowników w promowaniu kultury organizacyjnej. Możemy więc wytypować ambasadorów, którzy będą zachęcać innych do pozytywnych zachowań.

Pamiętajcie również o ponownym przeprowadzeniu badania kultury organizacji – dzięki temu sprawdzicie, czy wprowadzone przez Was działania spowodowały wykształcenie takiej kultury, na jakiej Wam zależy.

Efekty odpowiedniej kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna ma znaczący wpływ na biznes. Jeśli jest pozytywna i wspierająca, to zwiększa lojalność pracowników oraz ich zadowolenie z pracy. Zatrudnieni chętniej ze sobą współpracują, ponieważ łączą ich wspólne wartości i przekonania. Dodatkowo morale ludzi oraz ich zaangażowanie są wzmocnione przez pozytywną atmosferę panującą w firmie wynikającą z kultury organizacji. Nie da się ukryć, że  dzięki temu produktywność jest większa. Nie zapominajmy również o rekrutacji pracowników – kultura organizacyjna nie tylko pozwala nam zatrudnić osoby, które będą pasować do zespołu, lecz również stanowić może znaczący czynnik, przyciągający do nas nowych kandydatów.

Comments are closed.