Czynniki, które wpływają na zadowolenie z pracy

Zadowolenie z pracy naszych pracowników powinno być jedną z kluczowych rzeczy w naszej strategii personalnej. Kiedy bowiem mamy do czynienia z odwrotną sytuacją nie tylko spada wydajność oraz jakość pracy zatrudnionych osób (co odbija się na wynikach firmy), lecz również istnieje ogromne ryzyko zwiększenia nieobecności i co gorsza – ilości złożonych wypowiedzeń. Koszty dla organizacji spowodowane brakiem satysfakcji pracowników są więc znaczące, dlatego powinniśmy robić co w naszej mocy, by nie dopuścić do takiej sytuacji.

Co wpływa na satysfakcję z pracy?

W celu sprawienia, by nasi pracownicy byli zadowoleni, najpierw należy poznać czynniki, które mają wpływ na ten stan. Dopiero wówczas możemy zastanowić się, jak przełożyć je na realne działania. Możemy tutaj mówić o traktowaniu pracowników z należytym im szacunkiem, byciem dla nich wsparciem, regularnym docenianiu ich i motywowaniu, stawianiu ambitnych, lecz realnych celów, czy też zapewnieniu odpowiedniego wynagrodzenia oraz benefitów. Są to jednak kwestie tak oczywiste, że każdy manager powinien to wiedzieć.

Dopasowanie roli do człowieka

My chcielibyśmy dziś wejść głębiej w temat i zastanowić się, gdzie leży sedno satysfakcji z pracy. Aby ten stan osiągnąć, pracownik musi robić to, co do niego pasuje. Oznacza to, że ma odpowiednie umiejętności, kompetencje, wiedzę, do wykonywania danej pracy. Naturalnie wszystkie te kwestie można zdobyć – powinny być one jednak na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań bez zbędnego stresu (co jest częste w przypadku pracy znacznie przewyższającej nasze kompetencje).

Z drugiej strony nie możemy mieć zadań poniżej naszych umiejętności – wówczas pracownik nudzi się i czuje, że się nie rozwija. Kluczowym jest tutaj odpowiedni proces rekrutacji pracowników, który umożliwi zatrudnienie takich osób, które będą odpowiednim dopasowaniem na daną pozycję. Niesamowicie istotne są również predyspozycje oraz oczekiwania pracownika. Niektóre osoby źle się czują, np. podczas rozmowy przez telefon. Nie każmy im więc dzwonić do klientów. Z drugiej strony mamy osoby, którym kontakt z drugim człowiekiem dodaje skrzydeł – praca w archiwum byłaby dla nich męczarnią. Mądry manager więc tak dopasuje zadania, by te odpowiadały unikalnym zdolnością każdej osoby.

Cel kluczem do motywacji

Pracujemy chętniej, kiedy to, co robimy, ma dla nas znaczenie. A znaczenia nabiera, kiedy widzimy, jaki ma to wpływ na otoczenie (inne osoby, wyniki firmy, itd.). Komunikujmy więc to pracownikom – pokażmy szerszą wizję naszego działu oraz to, w jaki sposób ich praca przyczynia się do realizacji celu organizacji. Każdego z nas coś motywuje – często jednak nie potrafimy tego nazwać. Rolą lidera jest wydobycie tego na wierzch i zapewnienie takich warunków pracy, by pracownicy mogli wykorzystywać możliwości, jakie im dajemy.

Środowisko pracy

Na zadowolenie z pracy niezwykły wpływa ma także to, z kim pracujemy. Toksyczne środowisko szybko zabije radość z pracy każdej osoby. Powinniśmy o ten czynnik zadbać już podczas rekrutacji pracowników. Przed ostatecznym zaakceptowaniem nowego członka zespołu, warto by reszta osób mogła go poznać. Słuchaj ich opinii. To oni będą z tą osobą pracować – wobec tego wzajemna sympatia jest bardzo ważna.

Dbając o satysfakcję z pracy, należy pamiętać o mocy feedbacku. Pracownicy muszą wiedzieć, czy wykonywana przez nich praca jest na odpowiednim poziomie, tak by ciągle mogli się rozwijać. Poczucie wzrostu jest kluczowe dla zadowolenia z pracy. Dlatego należy również zadbać o to, by pracownik wiedział, gdzie może dotrzeć w naszej organizacji i co czynić by to osiągnąć.

Badanie satysfakcji pracowników

Wiemy już, co wpływa na zadowolenie z pracy. Musimy teraz jeszcze sprawdzić, jak obecnie kształtuje się ten wskaźnik w naszej organizacji. Pomoże nam w tym badanie satysfakcji pracowników. Powinno być ono cykliczne. Podczas niego sprawdzimy ogólny poziom zadowolenia oraz to, jak przedstawia się każdy z powyżej wymienionych czynników. Mając wyniki, możemy przystąpić do działania. Zobaczymy, jakie rezultaty osiągnęły poszczególne czynniki. Zastanowimy się, które z nich mają największy wpływ na ogólne zadowolenie oraz jakie działania możemy podjąć, by je poprawić. Następnie zaplanujemy akcje i wdróżmy je w życie. Podczas kolejnego badania satysfakcji pracowników zobaczymy, jak zmieniają się nasze wyniki. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy nasz plan się powiódł.

Nie zapominajmy również o transparentności do pracowników, którzy to szczerze dzielą się z nami swoimi odczuciami. Powiedzmy im, jak wyglądają wyniki i co planujemy z nimi zrobić. Odpowiedni przepływ komunikacji również ma wpływ na zadowolenie z pracy – więc już przez to proste działanie, wdrażamy w życie plan na poprawę.

Comments are closed.