Jak zadbać o rozwój liderów?

Odpowiedni rozwój managerów ma kluczowe znaczenie dla działalności firmy. To właśnie liderzy zespołów odpowiadają za motywację pracowników. Zapewnienie im odpowiedniego rozwoju i stałe podnoszenie kwalifikacji kadry zarządczej ma ogromne znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa. Bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki firmy.

Bycie managerem trudniejsze niż kiedyś

W obecnym świecie manager nie ma łatwego życia. Tempo zmian powoduje, że każdy lider powinien stale się uczyć i zdobywać nowe kompetencje. Następuje także wymiana pokoleniowa w firmach. Coraz częściej w firmach pojawia się pokolenie Y, które wymaga zupełnie innego podejścia do wytyczania zadań niż pokolenie X. Tylko zrozumienie otaczającego otoczenia i szybkie przystosowanie się do zmian jest gwarantem skutecznego działania jako lider.

Rozwój kompetencji miękkich ma duże znaczenie

Coraz częściej można zauważyć, że wiele firm dla kadry zarządczej proponuje szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich. Są one bardzo ważne dla komunikacji w zespole, która gwarantuje jego wyższą skuteczność. Jedno czy dwudniowe szkolenia mogą jednak nie zdać rezultatu. Rozwój kompetencji miękkich wśród kadry zarządczej powinien przybrać formę długofalowego procesu. Tylko w takiej postaci realnie wpłynie na liderów i podniesie skuteczność ich działania. Chcąc zadbać o rozwój managerów warto więc pamiętać o tym istotnym aspekcie.

Szkolenia motywacyjne to również dobry wybór

Coraz większym uznaniem cieszą się również szkolenia motywacyjne dla kadry zarządczej. W sytuacji, gdy po zespole widać zmęczenie i spadek efektywności, warto postawić właśnie na szkolenie z zakresu motywacji. Odpowiednie szkolenie mocno wpłynie na poprawę skuteczności liderów, co przełoży się również na efektywność pracowników.

Przygotowanie budżetu na szkolenia

Dobrym rozwiązaniem, które wpłynie na możliwość rozwijania się managerów jest przygotowanie budżetu przeznaczonego na szkolenia. Dzięki temu lider zespołu samodzielnie będzie mógł wyszukać interesujące go szkolenia. W ten sposób będzie mógł brać udział w szkoleniach, które naprawdę go interesują i dostarczają przydatnej wiedzy. Zaufanie do pracowników ma olbrzymie znaczenie w każdej organizacji i wpływa na samą skuteczność zespołu. Zaufanie do liderów buduje także ich lojalność względem firmy. Czują się bowiem w znacznie większym stopniu jej częścią.Należy pamiętać również o tym, że na szkoleniach dla liderów nie warto oszczędzać. Lojalny i wykwalifikowany manager to osoba, która w realny sposób wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa. To również wyższa efektywność wykonywanej przez nich pracy.

Analiza potrzeb

Doskonałym narzędziem do dokładnego zbadania potrzeb rozwojowych liderów jest audyt managerski.  Sam audyt powinien składać się z szeregu działań, aby dać naprawdę wymierne rezultaty. Działania, jakie należy podjąć w kierunku przeprowadzenia audytu to:

  • Zapoznanie się z trendami w zarządzaniu oraz badaniami
  • Zebranie wiedzy od praktyków
  • Zebranie danych od samego zespołu, co pozwoli na wyłapanie słabych punktów kadry managerskiej

Audyt managerski biorący pod uwagę wszystkie potrzebne kwestie pozwoli na rzeczywistą ocenę sytuacji w firmie i wskaże obszary, które wymagają poprawy. Możliwe będzie więc zastosowanie działań punktowych, które dadzą świetne rezultaty.

Podsumowanie

Kadra managerska w firmie to jej naprawdę ważny element. Zadbanie o rozwój pracowników i ich kompetencji ma przy tym realny wpływ na samo przedsiębiorstwo. Warto więc obserwować zespół i przeprowadzać audyty, które pozwolą na wykrycie słabych punktów i zareagowanie w odpowiedni sposób. Takie działanie pozwoli na stworzenie solidnej kadry zarządczej, na której realnie będzie można polegać.

Comments are closed.