Dlaczego pracodawcy decydują się na zlecanie rekrutacji agencjom doradztwa personalnego?

Ludzie mają istotny wpływ na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Organizacje zdają sobie sprawę z tego, że właściwie przeprowadzona rekrutacja pozwala nie tylko na zdobycie talentów, ale także znacząco wpływa na wizerunek i efektywność całego przedsiębiorstwa. Jednak realia pokazują, że znalezienie odpowiedniego kandydata staje się coraz trudniejsze. Chociaż może się wydawać, że pozyskiwaniem nowych pracowników w większości firm zajmuje się dział HR, to w rzeczywistości coraz częściej odchodzi się od takiego rozwiązania, przekazując proces rekrutacji agencjom doradztwa personalnego. Dlaczego pracodawcy decydują się na zatrudnienie wyspecjalizowanych podmiotów?

HR-owiec. Człowiek od wszystkiego?

Jeszcze do niedawna przedsiębiorstwa nie dostrzegały strategicznej roli HR w organizacji, utożsamiając ją przede wszystkim z rekrutowaniem pracowników. Obecnie znaczenie funkcji personalnej rośnie, a działy HR stają się jednymi z kluczowych w strukturach organizacji, realizując tak ważne zadania jak: tworzenie i optymalizacja polityki personalnej, budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, motywowanie pracowników czy planowanie ich rozwoju i szkoleń. Ponadto, specjalista HR diagnozuje problemy występujące w firmie, szuka ich rozwiązań i wdraża nowe idee. Pogodzenie realizacji powyższych zadań z szybkim reagowaniem na potrzeby rekrutacyjne staje się dużym wyzwaniem. Natłok obowiązków bardzo utrudnia sprawne i efektywne przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych. 

Czas to pieniądz

Prowadząc rekrutację na wyższe i wyspecjalizowane stanowiska, firma będzie musiała dotrzeć do kandydatów nie szukających aktywnie pracy. W takim wypadku publikacja ogłoszeń w prasie, czy na portalach internetowych nie przyniesienie pożądanego rezultatu. Dotarcie do kandydatów, którzy nie reagują na klasyczne metody rekrutacji wymaga stosowania szerokiego spektrum metod i narzędzi, a także umiejętności budowania u kandydatów motywacji do zmiany pracy. Obliczając zatem koszt przeprowadzenia procesu rekrutacji własnymi siłami, należy wziąć pod uwagę nie tylko koszt publikacji ofert w portalach ogłoszeniowych i branżowych, koszt wyspecjalizowanych narzędzi rekrutacyjnych, ale także czas osób oddelegowanych do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
Warto podkreślić, że prowadząc rekrutacje we własnym zakresie, firmy biorą na siebie ryzyko niewłaściwego doboru kandydata, co wiąże się z koniecznością powtórzenia całego procesu. 

Postaw na wiedzę ekspertów!

Realizacja procesu rekrutacji z firmą zewnętrzną stwarza możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy o rynku pracy. Agencje doradztwa personalnego dysponują własnymi bazami kandydatów, a dzięki systemom informatycznym wspierającym rekrutacje, są w stanie sprawnie przeszukiwać i selekcjonować ogromne ilości danych. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych, takich jak portale społecznościowe, aplikacje mobilne oraz współpraca z różnymi organizacjami branżowymi i uczestnictwo w targach, konferencjach i spotkaniach biznesowych, daje znacznie większe możliwości obserwacji rynku kandydatów. Realizując procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne lub managerskie, firmy doradcze często korzystają z metody executive search. To sprawdzony sposób rekrutacji kandydatów – kluczowych osób z poziomu kadry zarządzającej i managerskiej oraz wysokiej klasy specjalistów. Metoda Executive Search pozwala dotrzeć do osób, które osiągają sukcesy zawodowe. Są to tzw. kandydaci pasywni, nie szukający pracy, dlatego zadaniem headhuntera jest ich wyszukanie, przedstawienie oferty pracy i zachęcenie do udziału w rekrutacji. Należy dodać, że oprócz sprawdzenia kompetencji i doświadczenia na dane stanowisko, rekruter analizuje także cechy osobowości i charakteru potencjalnego pracownika.  

Koszt, który przyniesie oszczędność

Decydując się na współpracę z zewnętrznym podmiotem, organizacja przenosi na niego odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu. To oznacza, że rozliczane są efekty działań – firma płaci agencji rekrutacyjnej dopiero w momencie podjęcia decyzji o zatrudnieniu zarekomendowanego kandydata. Ponadto, przekazanie rekrutacji na zewnątrz, obniża koszty między innymi dzięki zmniejszeniu zaangażowania swoich pracowników w realizację procesu. W przypadku współpracy z firmą doradztwa personalnego ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów zostaje wyeliminowane, dzięki tzw. okresowi gwarancji, którego długość zależy od poziomu i specyfiki danego stanowiska. Jeśli w określonym czasie wybrany kandydat nie sprawdzi się lub zrezygnuje z pracy z przyczyn niezależnych od pracodawcy, firma rekrutacyjna w ramach tego samego zlecenia ponownie realizuje proces.

Od kilku lat jesteśmy świadkami nowych trendów w dziedzinie rekrutacji. Największe korporacje, firmy międzynarodowe w Europie i na świecie, korzystają z usług agencji headhunterskich. To najlepsze rozwiązanie, ponieważ przenoszenie procesów rekrutacyjnych na podmioty zewnętrzne pozwala na sprawne, efektywne i kompetentne pozyskanie pracowników. Warto przy wyborze partnera wybrać firmę rekrutacyjną, która posiada wieloletnie doświadczenie i szeroką sieć kandydatów – zwłaszcza managerów i specjalistów. Wtedy mamy pewność, że dana firma jest ekspertem w obszarze HR. 

Comments are closed.