Wdrożenie nowego pracownika- jak zrobić to efektywnie?

Rozpoczęcie nowej pracy jest stresującym czasem dla pracownika, a czasem również dla pracodawcy. Osoba dołączająca do zespołu nie zna jeszcze kultury organizacyjnej firmy, szczegółów swoich przyszłych obowiązków, czy panującej w zespole atmosfery. Warto więc zadbać o odpowiedni przebieg procesu wdrożenia nowej osoby na stanowisko, które niedawno objęła. Proces taki składa się z wielu elementów, można jednak wyodrębnić kilka najważniejszych zasad, uniwersalnych dla każdej organizacji.

Wiedza

Przede wszystkim ważne jest zapewnienie nowemu pracownikowi odpowiedniej wiedzy. Pracownik powinien na początku dowiedzieć się jak najwięcej o samej firmie – jej sposobie funkcjonowania, strukturze czy kulturze organizacyjnej. Warto, aby zapoznał się z panującymi w organizacji zasadami czy regulaminem, a także modelem kompetencji promowanych w organizacji, jeśli jest dostępny. Bardzo ważnym obszarem jest również zadbanie o odpowiednią wiedzę dotyczącą objętego stanowiska, zakresu obowiązków i potrzebnych umiejętności. W tym celu bardzo pomocne, a wręcz niezbędne będą szkolenia merytoryczne, a także wskazówki gdzie szukać odpowiednich informacji. Dobrą praktyką jest także przydzielenie nowemu pracownikowi tak zwanego „buddy’ego”, czyli osoby bardziej doświadczonej i starszej stażem. Buddy czuwa nad pracownikiem w pierwszych miesiącach jego pracy w firmie. Jest także gotowy udzielić wskazówek lub pomocy, w razie pojawienia się takiej potrzeby.

Przestrzeń

W pierwszych dniach pracy ważne jest także zapewnienie pracownikowi odpowiednich zasobów przestrzennych i technicznych. Warto na początku oprowadzić nową osobę po firmie, aby zapewnić jej komfort poruszania się po miejscach, w których spędzać będzie znaczną część dnia. Ważne jest także zorganizowanie odpowiedniej przestrzeni i zasobów do pracy. Obejmuje ono przygotowanie biurka, komputera, czy innych narzędzi, w zależności od profilu i zasad funkcjonowania organizacji. Należy także pamiętać o zabezpieczeniu takich kwestii, jak karta dostępu do biura, służbowy mail, czy nadanie pracownikowi dostępów zarówno do pomieszczeń w biurze, jak również do systemów i stron internetowych, z których będzie korzystać wykonując codzienne obowiązki.

Relacje

Bardzo ważnym obszarem, o którym należy pamiętać, jest zapoznanie nowego pracownika z zespołem i przełożonymi. Warto na początku przedstawić nową osobę współpracownikom, wysyłając wszystkim wiadomość mailową, która będzie pełniła funkcję zarówno informacyjną, jak i powitalną. Dobrą praktyką jest zorganizowanie spotkania integracyjnego, szczególnie, jeśli nowa osoba będzie blisko współpracować z zespołem. Ważne jest także nawiązanie znajomości z przełożonymi, liderem zespołu, managerem lub szefem, w zależności od struktury i liczebności organizacji. Nawiązanie dobrych relacji z przełożonymi i współpracownikami wpłynie pozytywnie na czas i efektywność procesu wdrożenia i przystosowania się nowej osoby. Będzie również korzystne z perspektywy zbudowania przywiązania do organizacji, ale także komfortu pracy i motywacji pracownika.

Odpowiednie wdrożenie nowego pracownika będzie miało wiele pozytywnych korzyści, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Przede wszystkim nowo zatrudniona osoba będzie miała poczucie komfortu w nowym miejscu, a jej poziom stresu i napięcia będzie niższy. Przełoży się to zdecydowanie na wyższą efektywność, a także wyższy poziom motywacji do pracy. Pracodawca natomiast, oferując odpowiednio dopasowany program wdrożeniowy nie będzie musiał inwestować w kolejne szkolenia nowego pracownika. Zapewni także firmie rozwój dzięki odpowiedniemu poziomowi zaangażowania, efektywności i jakości działań pracowników. 

Comments are closed.