Kłamstwo w CV – czy jest to ryzyko, które warto podjąć?

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez IBBC Group, aż 81% rekruterów zetknęło się z kłamstwami kandydatów w swoich CV. Najczęściej dotyczą one kwestii znajomości języków obcych, obsługi oprogramowania, czy posiadania prawa jazdy. Kandydaci naciągają również prawdę odnośnie dat zatrudnienia w poprzednich firmach, zakresu wykonywanych obowiązków, czy też posiadanego wykształcenia.

Konsekwencje

Umieszczanie nieprawdziwych informacji w CV jest ryzykownym działaniem i może spotkać się z wieloma konsekwencjami. Fałszywe informacje wpisane do CV są w świetle prawa wykroczeniem i mogą doprowadzić do ukarania karą grzywny. Jednak najpoważniejsze konsekwencje możemy ponieść wtedy, kiedy dołączymy do CV fałszywe dokumenty. Takie działanie jest przestępstwem i grozi za nie kara do kilku lat pozbawienia wolności. Oprócz tego, pracodawca może domagać się zwrotu wynagrodzenia, jakie otrzymywał pracownik, który podał w CV nieprawdziwe informacje. Pracodawca ponosi bowiem dodatkowe koszty związane z koniecznością przeprowadzenia kolejnej rekrutacji, większą ilością szkoleń wdrożeniowych dla osób mniej wykwalifikowanych czy też niższą jakością ich pracy, w przypadku ich zatrudnienia.

Weryfikacja

Kłamstwo w CV zazwyczaj wychodzi na jaw bardzo szybko. Przede wszystkim, rekruterzy już podczas pierwszych rozmów o pracę zadają kandydatowi wiele dokładnych pytań odnośnie jego doświadczenia czy kompetencji. Sprawdzane są także jego umiejętności językowe. Jeśli osoba dodała do CV nieprawdziwe informacje w tym zakresie, szybko zostaną one zweryfikowane już na początkowym etapie rekrutacji. Co więcej, często osoby decydujące o zatrudnieniu wspierają się dodatkowymi działaniami. Świetnym przykładem są sesje Assessment Center, które nie pozostawiają wątpliwości, jeśli chodzi o weryfikację kompetencji i umiejętności kandydata.

Co ciekawe, część kandydatów nagina prawdę, jeśli chodzi o zainteresowania. Często podczas rozmowy o pracę rekruterzy poruszają ten temat, aby rozluźnić atmosferę lub sprawdzić umiejętności językowe. Jest to więc szczegół, który może szybko i niepotrzebnie zbudować wizerunek kandydata, jako osoby mało wiarygodnej i niegodnej zaufania.

Zatrudnienie pracownika, który podkoloryzował swoje doświadczenie lub kompetencje zazwyczaj kończy się szybko, na przykład po okresie próbnym. Może się bowiem okazać, że osoba nie radzi sobie z obowiązkami, w których wykonywaniu powinna mieć wcześniejsze doświadczenie. Nie ma jednak odpowiedniej wiedzy i kompetencji potrzebnych na obejmowanym stanowisku. Naraża to danego pracownika na ciągły stres, a pracodawcę na dodatkowe koszty finansowe lub straty dotyczące spadku jakości. 

Background screening

Specyficzną i coraz bardziej popularną formą weryfikacji informacji ujętych w CV jest także background screening. Może go wykonać wewnętrzny dział HR lub zewnętrzna firma outsourcingowa. Polega na porównaniu informacji zawartych w CV z rzeczywistością. Osoby wykonujące background screening kontaktują się z uczelniami, bądź poprzednimi pracodawcami kandydata. Mogą zapytać o wykształcenie, przebieg zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe czy zakres zdobytego doświadczenia. Informację o wykorzystaniu takiego sposobu weryfikacji kandydat powinien otrzymać na początku procesu rekrutacyjnego. Musi on także wyrazić na to zgodę.

Kłamstwo w CV wiąże się z wieloma konsekwencjami zarówno dla samego kandydata, jak i dla pracodawcy. Biorąc pod uwagę możliwe zagrożenia płynące z faktu fałszowania rzeczywistości, nie jest to zbyt korzystne rozwiązanie. Warto zatem wziąć pod uwagę długofalowe możliwe efekty podczas tworzenia swojego CV. Z pewnością na zachowanie dobrego wizerunku w oczach pracodawcy lepiej wpłynie bycie wiarygodnym niż najlepsze, ale nieprawdziwe informacje.

Comments are closed.