Polskie miasta outsourcingowe

Rynek outsourcingu usług biznesowych w Polsce systematycznie rośnie, stając się jednym z najważniejszych rynków w Europie i na świecie. Obok zagranicznych, globalnych dostawców usług outsourcingowych, polski rynek z powodzeniem obsługują krajowe przedsiębiorstwa, a centra outsourcingowe powstają nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w mniejszych miastach uniwersyteckich. Jak wygląda polska mapa inwestycji outsourcingowych i jakie miasta są najatrakcyjniejsze dla tego typu działań?

Atrakcje czekają nad Wisłą

Inwestycje outsourcingowe do Polski napływają dwoma torami. Z jednej strony są to inwestycje zagraniczne – tutaj wiodącymi rynkami są USA, Wielka Brytania, ale też Niemcy, Francja. Z drugiej strony dobrze rozwija się lokalna branża outsourcingowa. Atuty Polski to bliskość geograficzna i kulturowa do rynków Europy Zachodniej oraz korzystne położenie w międzynarodowym układzie szlaków komunikacyjnych. Kolejnym ważnym atutem Polski w tym obszarze jest członkostwo w Unii Europejskiej, a także ciągły przyrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Początek ery outsourcingu w Polsce szacuje się na lata 90 XX wieku. Obecnie outsourcing uważany jest za element długofalowej strategii rozwoju. To właśnie wielkość oraz dojrzałość naszego sektora jest jednym z głównych czynników przyciągających inwestorów. Poszukiwanie rozwiązań z obszaru optymalizacji procesów biznesowych, automatyzacji czy robotyki we wczesnej fazie rozwoju inwestycji jest możliwe tylko na dojrzałym rynku, na którym funkcjonuje doświadczona kadra menedżerska.

Polska jest atrakcyjna dla outsourcingu również ze względu na jakość pracy. Oprócz wysokich kompetencji, doceniane są nasze umiejętności komunikacyjne, rzetelność i lojalność wobec pracodawców.  W centrach outsourcingu Polacy obsługują klientów aż w 40 językach, szczególnie europejskich. Takich usług nie są w stanie dostarczyć Indie i inne kraje o najniższych kosztach pracy.

Liderzy outsourcingu

Firmy najchętniej lokują nowe centra outsourcingowe przede wszystkim w pięciu miastach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i Aglomeracji Katowickiej. Każda z tych lokalizacji posiada potencjał, zaplecze akademickie i odpowiednią infrastrukturę. Już dzisiaj, odpowiadając na zapotrzebowanie sektora nowoczesnych usług biznesowych, uczelnie dostosowują profil kształcenia swoich studentów do oczekiwań rynku pracy.

Miasta zdążyły już wypracować swoją specyfikę, jeśli chodzi o kategorie usług, które w nich przeważają. W Warszawie w strukturze zatrudnienia w sektorze dominuje outsourcing procesów biznesowych (BPO). W Krakowie najszerzej zakrojoną działalność prowadzą centra usług wspólnych (SSC), a w Aglomeracji Katowickiej przewagę zyskały ośrodki pracujące w obszarze technologii informatycznych i badawczo-rozwojowych (IT&R+D). Pomiędzy I kwartałem 2017 roku, a I kwartałem 2018 roku największym przyrostem centrów świadczących usługi outsourcingowe mogła pochwalić się Warszawa. W stolicy, w której funkcjonuje 210 tego typu placówek, przybyło w tym czasie 18 ośrodków. W tym samym okresie Trójmiasto zyskało 14 nowych jednostek, Kraków – 10 centrów, a we Wrocławiu i Katowicach przybyło po 8 ośrodków.

Warszawa to administracyjna, polityczna i finansowa stolica Polski – szereg utalentowanych, zdolnych i wykształconych młodych ludzi, szybko rosnące PKB i wysoka jakość życia sprawiają, że nasza stolica to atrakcyjny cel biznesowy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kraków z kolei od kilku lat konsekwentnie stawia na usługi i dziś śmiało można powiedzieć, że miasto wyrosło na niekwestionowanego lidera w przyciąganiu tego typu inwestycji w skali całej Europy. Przyczyn sukcesu miasta w tym obszarze należy upatrywać przede wszystkim w jego renomie jako dużego ośrodka akademickiego stanowiącego także wsparcie naukowe dla firm. Kolejnym istotnym argumentem dla lokalizacji BPO/SSC w Krakowie jest dostępność powierzchni biurowych. Miasto dysponuje zasobami biurowymi przekraczającymi 1,1 mln m2 powierzchni. Wrocław natomiast od lat ma doskonałą opinię w środowisku biznesowym. Władze są bardzo aktywne w promowaniu go nie tylko w kraju, ale również zagranicą.  Bezpośrednie połączenie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną powoduje wzrost atrakcyjności tego regionu wśród wielu międzynarodowych inwestorów.

Regionalne miasta rosną w siłę

Mimo, że wciąż trudno przebić ofertę dużych aglomeracji, coraz większym zainteresowaniem inwestorów cieszą się mniejsze miasta, takie jak: Poznań, Szczecin, Łódź, Rzeszów, Bydgoszcz, Opole, Częstochowa i Lublin. Według badań rynku miasta te charakteryzują się dużym potencjałem inwestycyjnym.

W Poznaniu działa ponad 25 uczelni wyższych. Jest to ważny ośrodek naukowo – badawczy. Inwestują tu podmioty świadczące usługi IT, a także branże motoryzacyjna, farmaceutyczna i produkcyjna. Szczecin z kolei to ośrodek innowacyjnych technologii, nauki i przedsiębiorczości. Region bogaty jest w świetnie wykwalifikowaną kadrę, która sprawiła, że miasto stało się popularną lokalizacją usług BPO, SSC i ITO. Łódź natomiast oferuje konkurencyjne koszty najmu powierzchni biurowych w porównaniu do wielkich miast. Z racji dobrej lokalizacji i otoczenia siecią dróg i autostrad, miasto stało się atrakcyjne dla branży logistyki i transportu.

Rzeszów, będący stolicą województwa podkarpackiego to silny ośrodek przemysłu lotniczego, informatycznego, chemicznego, farmaceutycznego, finansowego i usługowego. Miasto otrzymało od Europejskiego Zgromadzenia Biznesu międzynarodowy certyfikat „Najlepsze Miejsce dla Biznesu”. Bydgoszcz jest największym ośrodkiem akademickim w województwie kujawsko-pomorskim, z kolei w Opolu, atrakcyjną kadrę dla inwestorów z branży IT stanowią studenci i absolwenci informatyki Politechniki Opolskiej i Uniwersytetu Opolskiego. Ze względu na zauważalną mniejszość niemiecką, w regionie chętnie lokują się również firmy zza zachodniej granicy.

Lokalizacja Częstochowy przy najistotniejszych trasach komunikacyjnych Europy, przyjazna administracja, prężna współpraca na linii biznes – nauka – samorząd, to tylko nieliczne z atutów tego regionu. Lublin to największe i najprężniej rozwijające się miasto w Polsce Wschodniej. Od trzech lat atrakcyjność inwestycyjna tego miasta cieszy się zainteresowaniem w szczególności branży bankowej, inwestycyjnej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej.

Wysokie miejsca czołowych polskich miast w światowym rankingu przestają już niektórych dziwić. Względna stabilność ekonomiczna i polityczna, nowe inwestycje z Unii Europejskiej przenoszone do wschodniej i centralnej Europy oraz bardzo dobrze wykwalifikowani kandydaci do pracy w tej branży przyczyniają się do tego, iż z każdym rokiem w Polsce otwiera się coraz więcej firm SSC/BPO/ITO. Sektor ten powiększa się średnio o 25-30 tysięcy  miejsc pracy rocznie. Prognozy na przyszłość są także bardzo obiecujące. Szacuje się, że do 2020 roku, branża outsourcingowa w Polsce zatrudni  250 000 osób.

Comments are closed.