Szkolenia HR – koszt czy inwestycja?

Pracownicy to największy potencjał organizacji. Bezdyskusyjna jest konieczność dbania o ich umiejętności i kompetencje. To oni pracują na pozycję całej organizacji, a dostarczanie im niezbędnej do tego wiedzy, przekłada się na rozwój firmy. Wiele organizacji, żeby zainwestować w szkolenia dla swoich pracowników, potrzebuje jednak szybkich i wymiernych rezultatów np. zysków finansowych. Efekty szkoleń HR, często doskonalących tzw. „miękkie” kompetencje są nieokreślone i trudne do uchwycenia. Czy takie szkolenia są inwestycją, czy tylko zbędnym kosztem?

HR-owiec, czyli kto?

Human resources management, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi to metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. Specjaliści z tej branży doskonalą i realizują cele przyszłościowe firmy, a ich udział w decyzjach biznesowych ciągle rośnie. Dział HR wymaga kompetentnych pracowników, którzy posiadają znakomite umiejętności interpersonalne, wspomagające ich w osiąganiu oczekiwanej skuteczności.

Dział HR zajmuje się rekrutowaniem, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników. Diagnozuje problemy występujące w firmie, szuka ich rozwiązań i wdraża nowe idee. Dba o właściwy przepływ komunikacji między wszystkimi pracownikami i kadrą zarządzającą, pilnuje również tego, by system hierarchii był bezwzględnie przestrzegany.

W małej firmie obowiązki działu HR może przejąć jedna osoba, która zajmie się rekrutacją nowych osób, przygotowaniem szkoleń pracowniczych, motywowaniem cennych pracowników i zwalnianiem nieefektywnych. W większych przedsiębiorstwach dział HR tworzą liczni specjaliści, z których każdy zajmuje się wybraną dziedziną.

Czy pieniądze to na pewno wszystko?

Dla każdej firmy jakiekolwiek szkolenie jest przede wszystkim inwestycją. A to po prostu musi się zwrócić. Inaczej żadna inwestycja nie ma sensu. Nie stanowi to dużego problemu w przypadku, gdy mamy do czynienia z nową technologią czy metodami pracy, kiedy to w łatwy sposób możemy ocenić, czy pracownik posiadł odpowiednią wiedzę i potrafi korzystać z nowych możliwości. Ale czy można ocenić umiejętność rozwiązywania konfliktów, znajdowania rozwiązań nieszablonowych, czy też motywowania współpracowników? Bez wątpienia jest to trudne, dlatego działy HR wciąż pozostają w cieniu innych struktur w firmie, bo po pierwsze nie generują natychmiast widzialnych zysków, a po drugie nie dostarczają dających się natychmiast zweryfikować efektów pracy.

Według statystyk, pracownicy działów HR są jednymi z najrzadziej szkolonych systemowo pracowników w firmach. Nie uczestniczą w akademiach rozwoju talentów, programach podnoszenia kluczowych kompetencji. Przygotowują takie programy dla innych, ale sami najczęściej szukają inspiracji na konferencjach i szkoleniach otwartych. Niedocenianie roli HR może stanowić poważny problem i być zagrożeniem zwłaszcza, gdy organizacja rośnie w siłę i chce konkurować na rynku z innymi.

Największy potencjał tkwi w ludziach

Sukces przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od optymalnego wykorzystania zasobów, jakimi ono dysponuje. Jednym z decydujących zasobów każdej firmy są jej pracownicy, stąd tak ważna jest ocena ich kompetencji oraz właściwa polityka personalna. Niewątpliwie trudno jest zidentyfikować potencjał pracowników bez odpowiedniego zaplecza HR. W  związku z aktualną sytuacją na rynku pracy (duża rotacja, niedobór talentów), to właśnie solidny dział HR powinien stać się motorem napędowym wszelkich pozytywnych zmian zachodzących w organizacjach.

Jednym ze sprawdzonych sposobów na odkrycie pełnego potencjału organizacji są szkolenia HR, które dają odpowiedzi na wiele pytań dotyczących łączenia interesów pracodawcy oraz pracownika. Szkolenia pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą szeroko pojętego zarządzania ludźmi, którego zakres obejmuje m.in.: nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników, ocenę pracowników, zarządzanie talentami, zarządzanie wiekiem i różnorodnością, opisy stanowisk i ich wartościowanie. Wyspecjalizowany dział HR powinien również posiadać wiedzę na temat badania nastrojów i zaangażowania pracowników, a także planowania redukcji.

Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami ludzkimi ma znaczenie i powinno współgrać ze strategią rozwoju firmy. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach HR można w krótkim czasie zwiększyć efektywność i zyskać umiejętność modelowania procesów personalnych. Odpowiednia polityka kadrowa pozwala zwiększyć świadomość pracowników na temat roli, jaką pełnią oni w przedsiębiorstwie. To z kolei daje podstawy do budowania z nimi pozytywnej relacji opartej na lojalności oraz zaufaniu.

Odchodząc od tematyki HR, należy pamiętać, że bez względu na branżę i rodzaj szkolenia, zapewnienie możliwości rozwoju wzbudza u pracownika poczucie uznania, a doceniony pracownik czuje się potrzebny i utożsamia się z firmą. Takie działanie służy zmniejszeniu fluktuacji, a także jest doskonałym niematerialnym elementem motywacyjnym i dodatkiem pozapłacowym.

Podsumowując, odpowiedź na pytanie, czy szkolenie HR się opłaca jest oczywista. Koszt  szkoleń z tego zakresu nie powinien być traktowany jako wydatek, ale jako najkorzystniejsza inwestycja kapitału oraz czynnik zwiększający konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Profesjonalnie dobrany, właściwie motywowany i rozwijany zespół jest w stanie zapewnić firmie sukces rynkowy, podnieść efektywność podejmowanych przez nią działań oraz przyczynić się do realizacji wszystkich wytyczonych przez nią celów.

Comments are closed.