Wielu pracowników, myśląc o podejmowaniu kolejnych kroków w karierze zawodowej, dąży do objęcia roli lidera zespołu. Potrzebne jest do tego jednak wiele umiejętności i kompetencji. Warto być ich świadomym, aby odpowiednio się do tej roli przygotować. O kompetencjach przyszłego lidera warto pomyśleć już na etapie rekrutacji managerów. Jednakże bycie liderem to nie tylko obejmowane stanowisko i nowe obowiązki, ale przede wszystkim postawa wobec drugiego człowieka. W ramach tej postawy wyróżnić można kilka cech i zachowań, które charakteryzują dobrych liderów.

Poznawaj

Osoba lidera jest jedną z najbardziej istotnych przyczyn zmiany pracy przez pracowników. Już sam ten fakt pokazuje, jak ważna jest to rola, nie tylko dla danej osoby, ale również dla całego zespołu. Chcąc być dobrym liderem, przede wszystkim warto poznać siebie i swój zespół. Mocne strony, ale również obszary, które lider i jego pracownicy powinni rozwijać. Ułatwi to adekwatny podział obowiązków i ról, jak również wyznaczanie celów całemu zespołowi oraz pojedynczemu pracownikowi. Warto zdobywać także wiedzę o własnych mocnych stronach i ograniczeniach. Dzięki temu lider będzie świadom swoich reakcji, przyczyn decyzji czy postaw, jakie prezentuje zespołowi. Powinien także mieć wiedzę odnośnie tego, w jaki sposób zarządza. Informacje o tym, czym cechuje się dany styl zarządzania pozwoli zrozumieć mechanizmy, które dzieją się w zespole. Pozwoli również świadomie dobierać narzędzia związane z zarządzaniem ludźmi. 

Motywuj

W roli lidera niezbędną umiejętnością jest motywowanie zespołu. Każdego pracownika motywuje coś innego, więc warto zacząć od poznania potrzeb wszystkich członków zespołu. Dzięki temu możliwe będzie dobieranie najbardziej odpowiednich narzędzi motywowania, dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Zwiększy to szanse na zaangażowanie pracowników do działania w ramach codziennych obowiązków, ale także wpłynie pozytywnie na poziom inicjatywy z ich strony. W ramach motywowania pracowników ważny jest także aspekt dawania im regularnej informacji zwrotnej. Wpłynie to pozytywnie na transparentność komunikacji w zespole, utrzymanie dobrej atmosfery, ale również dostarczy pracownikom jasnych informacji o oczekiwaniach lidera odnośnie ich pracy.

Rozwijaj

Równie ważne co motywowanie jest ciągłe zdobywanie i aktualizowanie wiedzy, rozwijanie siebie i pracowników. Przez rozwój rozumiane jest wiele różnych działań, takich jak branie udziału w szkoleniach, zdobywanie certyfikatów, uczenie się nowych kompetencji, ale również dzielenie się wiedzą z innymi. Warto zachęcać pracownika do podejmowania działań rozwojowych. Ważne jest także, aby razem z nim planować ścieżkę rozwoju. Wpłynie to na zwiększenie efektywności działania pracowników, a w efekcie także jakości ich pracy. Będą miały także pozytywny wpływ na utrzymanie wysokiego poziomu motywacji i zaangażowania pracowników. Możliwość rozwoju jest bowiem jednym z głównych czynników, które są najważniejsze z punktu widzenia oceny atrakcyjności stanowiska pracy. Dobry lider powinien także dbać o własny rozwój i poszerzanie lub aktualizowanie własnych kompetencji, aby pozostały na wysokim poziomie.

Oprócz wspomnianych wyżej kwestii dotyczących postawy względem drugiego człowieka, w roli lidera niezbędnych jest również wiele innych kompetencji. Z pewnością ważne są umiejętności związane z podejmowaniem decyzji, rozwiązywaniem konfliktów, czy organizacją pracy zespołu. Lider również potrzebuje wsparcia, dlatego zainteresowanie pracodawcy jego osobą nie powinno kończyć się na etapie rekrutacji managerów. Ważne jest ciągłe szkolenie, trening, aktualizowanie wiedzy i kompetencji. Bycie dobrym liderem może przynieść wiele satysfakcji. Może także przysłużyć się rozwojowi zarówno danej osoby, ale też całego zespołu, którym zarządza. Dlatego inwestycja pracodawcy w rozwój liderów z pewnością przyniesie wymierne pozytywne skutki, również na poziomie rozwoju całej organizacji.

Comments are closed.