Rekrutacja online - czy rozmowa face2face jest niezbędna?

Współczesny rynek pracy coraz częściej nazywany jest rynkiem pracownika. Oznacza to, że ofert pracy jest zdecydowanie więcej niż chętnych do jej podjęcia. Dlatego w dużej mierze to firmy zabiegają teraz o pracowników. Nie oznacza to jednak, że na miejsce specjalisty może zostać przyjęty każdy. Odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie to wciąż absolutna podstawa. Można jednak zauważyć, że zmieniają się trendy w zakresie procesów rekrutacyjnych i to, co jeszcze kilka lat temu było zaledwie melodią przyszłości, obecnie staje się absolutną podstawą.

Rekrutacja specjalistów – czy musi być prowadzona osobiście?

Współczesne procesy rekrutacyjne zmieniają się bardzo dynamicznie. Co pewien czas można zauważyć pewne trendy pojawiające się na rynku pracy. Standardowe rozwiązania wypierane są na rzecz nowoczesnych technologii. Coraz popularniejsze stają się rozmowy rekrutacyjne online polegające na wideokonferencji ze specjalistą ubiegającym się o pracę na danym stanowisku. Tego rodzaju metody są wykorzystywane z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych, gdzie pokonanie dystansu między poszczególnymi miastami bywa kłopotliwe. Coraz chętniej jednak jest ono stosowane także w Polsce. Wielu współczesnych pracodawców oferuje także elastyczność zatrudnienia, która polega między innymi na możliwości pracy zdalnej. Jest to standard nie tylko dla wspomnianej już wcześniej branży IT, ale także dla marketingu czy niektórych działów wielkich korporacji. W odniesieniu do tego, czymś oczywistym staje się także rekrutacja online. 

Jakie plusy ma rekrutacja online?

Zalety rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Internetu są ogromne. Przede wszystkim jest to ogromna oszczędność czasu. Współcześnie bardzo często zmiana miejsca zatrudnienia wiąże się również ze zmianą miejsca zamieszkania. Jednak podróż na drugi koniec Polski na etapie rekrutacyjnym, gdzie nie ma pewności, że obydwie strony będą zainteresowane współpracą, nie zawsze bywa opłacalna. Zwykle wiąże się również z kwestiami logistycznymi – konieczne jest uzyskanie dnia wolnego od obecnego pracodawcy, czy zorganizowanie transportu. W przypadku rozmowy online wystarczy dostęp do komputera i sieci internetowej. 
Innym bardzo ważnym aspektem może być także ograniczenie czynnika stresowego. Rozmowa face2face może wiązać się ze zdecydowanie większym stresem, który w przypadku wideo rozmowy online będzie zdecydowanie mniejsze. W związku z tym kandydat ma szansę na zdecydowanie lepsze przedstawienie własnej osoby, dorobku i doświadczenia zawodowego. 

Inne aspekty rekrutacji online

Jak wspomniano na samym początku, procesy rekrutacyjne ulegają ciągłym zmianom. Jedną z ciekawych metod, na które decydują się rekruterzy, jest direct serach, czyli tak zwane bezpośrednie poszukiwania pracownika. Dotyczy ona głównie rekrutacji specjalistów na stanowiska menadżerskie i kierownicze, jednak coraz częściej wykorzystywana jest dla innych stanowisk. Metodę tę można określić mianem rekrutacji wstępnej, podczas której zbierane są informacje dotyczące samej specyfiki zawodu oraz specjalistów pracujących w danej branży. Następnie na podstawie informacji pochodzących np. z profili zawodowych w sieci wybierane jest grono osób, do których przesłana zostaje oferta zatrudnienia. W ten sposób można pozyskać również takich pracowników, którzy nie byli zainteresowani zmianą miejsca pracy, ale warunki na tyle im odpowiadają, że są gotowi do podjęcia tego kroku. 

Współczesne metody rekrutacyjne niczym nie przypominają tych sprzed kilkunastu, czy nawet kilku lat. Postęp technologiczny i zapotrzebowanie na rynku pracy prowokują do poszukiwania nowych możliwości. Niewątpliwie jedną z nich są rozmowy online, dzięki którym rekrutacja specjalistów przebiega sprawnie i efektywnie. 

BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR

Development Centre, czyli jak zaplanować rozwój kluczowych pracowników

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy, jedną z ważniejszych rzeczy jest dbanie o rozwój osób zatrudnionych w firmie - a szczególnie tych na kluczowych stanowiskach – oraz badanie ich potencjału. Jednym z najczęstszych narzędzi wykorzystywanych
CZYTAJ

Dyskretna rekrutacja? Czy to jeszcze możliwe?

Jeszcze 10 lat temu przeglądając oferty pracy, często można było natrafić na tzw. rekrutacje ukryte, gdzie nazwa organizacji, która poszukuje pracownika, nie była jawna. W przypadku procesu, do którego zostałeś zaangażowany przez direct search rekrutera
CZYTAJ

Wizerunek pracodawcy i jego znaczenie w rekrutacji

Dawniej na każdą pozycję aplikowało dziesiątki kandydatów, spośród których bez problemu mogliśmy odnaleźć osobę wartą zatrudnienia. Od kilku lat obserwujemy jednak odwrotną tendencję – mało kto poszukuje pracy, a najczęściej kandydaci, którzy sami się prz
CZYTAJ
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl