Outplacement – korzyści dla uczestników i firmy

Współczesna gospodarka i jej ciągła transformacja niesie ze sobą wiele zagrożeń. Bardzo często wpływ czynników zewnętrznych determinuje konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji związanej z działaniem przedsiębiorstwa, czy obszarami, w zakresie których świadczy swoje usługi. W obliczu dużych zmian gospodarczych może zdarzyć się, że zmiany te będą dotyczyć także pracowników. W takich sytuacjach warto skorzystać z outplacementu. 

Zwolnienia pracowników i efektywna pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Zmiany gospodarcze coraz częściej związane są z restrukturyzacją, która dotyczy zwolnień pracowników. Niezależnie od tego, czy są to pojedyncze, czy zbiorowe zwolnienia, przedsiębiorstwo może zdecydować się na tak zwany outplacement, który ma na celu pomoc pracownikom, którzy muszą odejść, także w znalezieniu nowego zatrudnienia. Zdecydowana większość osób, które pracowały w jednej firmie przez kilkanaście lat, może mieć problem z efektywnym poszukiwaniem nowego pracodawcy. Dla nich taki program może okazać się kluczowy. Co więcej, według polskiego prawa każde przedsiębiorstwo planujące zwolnienia grupowe powyżej 50 osób jest zobowiązane do uzgodnienia w porozumieniu z powiatowym urzędem pracy, w jaki sposób będzie wyglądała pomoc tym pracownikom.
Warto zauważyć, że outplacement może przyjmować kilka różnych form. W kontekście wyżej przedstawionych informacji można mówić o pomocy indywidualnej lub grupowej – w zależności od sytuacji. Outplacement grupowy jest jednak dyktowany przez akty prawne, natomiast pomoc indywidualna zależy od pracodawcy i jest całkowicie dobrowolna. Trzeba zaznaczyć, że coraz większa liczba firm dostrzega zalety takiego rozwiązania, dlatego zdobywa ono w ostatnich latach ogromną popularność.

Ponadto wyróżnia się programy wewnętrzne i zewnętrze. W przypadku tych pierwszych można mówić o bardzo niskich kosztach. Niestety zagrożeniem może być nieznajomość w zakresie prowadzenia tego typu programów, czy niedostosowanie rodzaju pomocy do potrzeb osób zwalnianych. Outplacement zewnętrzny to zdecydowanie większa szansa na powodzenie programu. Wiedza ekspertów bywa nieoceniona. W tym przypadku trzeba liczyć się jednak z większymi kosztami związanymi z profesjonalną pomocą i wieloletnim doświadczeniem. 

Jaki sposób przeprowadzany jest outplacement? 

Program przeprowadzony powinien być zgodnie z przyjętą formą. Jednym z najważniejszych aspektów jest zorientowanie się w sytuacji. Dzięki temu możliwe jest dokładne rozplanowanie strategii oraz jej wprowadzenie do działania. Na tym etapie pracownicy, którzy są zwalniani, zostają zapoznani ze wspomnianą strategią. Po pewnym czasie zawsze powinno przeprowadzać się analizę efektów. 

Korzyści dla pracodawcy i pracownika

Outplacement pomimo tego, że wiąże się z trudną sytuacją, może przynieść wiele korzyści – zarówno dla pracodawcy, jak i osoby, która traci pracę. Firma tworzy swój zdecydowanie lepszy wizerunek. Pomimo zwolnienia – które jest nieuniknione, dba o osoby, angażując się w ich dalszą przyszłość. Ponadto przygotowanie osób na zmiany sprawia, że nie tworzy się niepotrzebny chaos i panika. Zdarza się także, że koszty związane z wypłatami na rzecz świadczeń są zdecydowanie mniejsze lub zredukowane do zera. Jest to także forma wsparcia dla osób, które po takich drastycznych redukcjach pozostają w firmie i muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. 

W przypadku osób, które muszą zmierzyć się ze znalezieniem nowego miejsca pracy, ogromną zaletą płynącą z outplacementu jest określenie własnych umiejętności, doświadczeń i możliwości. Jest to także szansa związana z możliwością podniesienia własnych kwalifikacji i zmianą kierunku kariery zawodowej. Ponadto korzystając z programu, zdecydowanie łatwiej można dotrzeć do rekruterów, a tym samym ofert pracy. 

Obecna sytuacja na rynku pracy daje wiele możliwości i dostęp do programów wpływających na sytuację zarówno przedsiębiorstw, jak i zatrudnionych. Jednym z nich jest outplacement, który może przynieść wiele korzyści – pod warunkiem, że będzie przeprowadzony z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym. Firmy, które się na niego decydują, powinny więc rozważyć pomoc zewnętrznych specjalistów. Wówczas sytuacja, która wydawała się być końcem staje się nowym, często lepszym początkiem. 

Comments are closed.