Rekrutacja online – czy rozmowa face2face jest niezbędna?

Współczesny rynek pracy coraz częściej nazywany jest rynkiem pracownika. Oznacza to, że ofert pracy jest zdecydowanie więcej niż chętnych do jej podjęcia. Dlatego w dużej mierze to firmy zabiegają teraz o pracowników. Nie oznacza to jednak, że na miejsce specjalisty może zostać przyjęty każdy. Odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie to wciąż absolutna podstawa. Można jednak zauważyć, że zmieniają się trendy w zakresie procesów rekrutacyjnych i to, co jeszcze kilka lat temu było zaledwie melodią przyszłości, obecnie staje się absolutną podstawą.

Rekrutacja specjalistów – czy musi być prowadzona osobiście?

Współczesne procesy rekrutacyjne zmieniają się bardzo dynamicznie. Co pewien czas można zauważyć pewne trendy pojawiające się na rynku pracy. Standardowe rozwiązania wypierane są na rzecz nowoczesnych technologii. Coraz popularniejsze stają się rozmowy rekrutacyjne online polegające na wideokonferencji ze specjalistą ubiegającym się o pracę na danym stanowisku. Tego rodzaju metody są wykorzystywane z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych, gdzie pokonanie dystansu między poszczególnymi miastami bywa kłopotliwe. Coraz chętniej jednak jest ono stosowane także w Polsce. Wielu współczesnych pracodawców oferuje także elastyczność zatrudnienia, która polega między innymi na możliwości pracy zdalnej. Jest to standard nie tylko dla wspomnianej już wcześniej branży IT, ale także dla marketingu czy niektórych działów wielkich korporacji. W odniesieniu do tego, czymś oczywistym staje się także rekrutacja online. 

Jakie plusy ma rekrutacja online?

Zalety rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Internetu są ogromne. Przede wszystkim jest to ogromna oszczędność czasu. Współcześnie bardzo często zmiana miejsca zatrudnienia wiąże się również ze zmianą miejsca zamieszkania. Jednak podróż na drugi koniec Polski na etapie rekrutacyjnym, gdzie nie ma pewności, że obydwie strony będą zainteresowane współpracą, nie zawsze bywa opłacalna. Zwykle wiąże się również z kwestiami logistycznymi – konieczne jest uzyskanie dnia wolnego od obecnego pracodawcy, czy zorganizowanie transportu. W przypadku rozmowy online wystarczy dostęp do komputera i sieci internetowej. 

Innym bardzo ważnym aspektem może być także ograniczenie czynnika stresowego. Rozmowa face2face może wiązać się ze zdecydowanie większym stresem, który w przypadku wideo rozmowy online będzie zdecydowanie mniejsze. W związku z tym kandydat ma szansę na zdecydowanie lepsze przedstawienie własnej osoby, dorobku i doświadczenia zawodowego. 

Inne aspekty rekrutacji online

Jak wspomniano na samym początku, procesy rekrutacyjne ulegają ciągłym zmianom. Jedną z ciekawych metod, na które decydują się rekruterzy, jest direct search, czyli tak zwane bezpośrednie poszukiwania pracownika. Dotyczy ona głównie rekrutacji specjalistów na stanowiska menadżerskie i kierownicze, jednak coraz częściej wykorzystywana jest dla innych stanowisk. Metodę tę można określić mianem rekrutacji wstępnej, podczas której zbierane są informacje dotyczące samej specyfiki zawodu oraz specjalistów pracujących w danej branży. Następnie na podstawie informacji pochodzących np. z profili zawodowych w sieci wybierane jest grono osób, do których przesłana zostaje oferta zatrudnienia. W ten sposób można pozyskać również takich pracowników, którzy nie byli zainteresowani zmianą miejsca pracy, ale warunki na tyle im odpowiadają, że są gotowi do podjęcia tego kroku. 

Współczesne metody rekrutacyjne niczym nie przypominają tych sprzed kilkunastu, czy nawet kilku lat. Postęp technologiczny i zapotrzebowanie na rynku pracy prowokują do poszukiwania nowych możliwości. Niewątpliwie jedną z nich są rozmowy online, dzięki którym rekrutacja specjalistów przebiega sprawnie i efektywnie. 

Comments are closed.