Direct Search, czyli jak złowić wartościowego pracownika

Udany proces rekrutacyjny kończy się zatrudnieniem kandydata, który wniesie do firmy wiedzę, oczekiwane kompetencje i doświadczenie. Powszechnie jednak wiadomo, że osoby, sprawdzające się na swoim stanowisku, mogące pochwalić się sukcesami zawodowymi, zwykle nie są aktywne na rynku pracy i nie będą odpowiadać na ogłoszenia rekrutacyjne. Oczywiście firma może spodziewać się wielu aplikacji, ale często kandydaci nie będą posiadać wystarczających kompetencji, by sprostać wyzwaniom i misji na stanowisku, o które się ubiegają.  W związku z takimi trudnościami, wykorzystywane są różne metody rekrutacji, które mogą pomóc w znalezieniu ekspertów. Jedną z nich jest Direct Search, czyli poszukiwania bezpośrednie. Na czym dokładnie polega ta metoda, i dlaczego warto z niej korzystać?

Czym jest Direct Search?

Metoda Direct Search polega na bezpośrednim dotarciu do specjalistów, to znaczy na stosowaniu technik, które pozwolą znaleźć potencjalnego kandydata, spełniającego wszelkie wymagania niezbędne do wykonywania zadań na danym stanowisku. Metoda ta jest wykorzystywana przy rekrutacji na  stanowiska managerskie i  specjalistyczne, czyli takie, które wymagają umiejętności rzadko spotykanych na rynku pracy. Specyficzną odmianą Direct Search jest Executive Search. Różnica polega na poszukiwanych osobach – Executive Search to dotarcie do najbardziej wartościowych kandydatów na stanowiska kierownicze wysokiego szczebla. W ramach takich projektów skutecznie poszukiwani są liderzy, których kompetencje pozwalają przesądzać o realizacji kluczowych celów biznesowych firm.

Metody poławiaczy pereł

Sposób realizacji metody Direct Search jest na ogół jednakowy dla wszystkich firm doradztwa personalnego, które ją wykorzystują. Na początku poszukiwań rekruter ustala razem z klientem (pracodawcą) profil kompetencyjny i psychologiczny kandydata, w precyzyjnie określonym otoczeniu. Zakłada on identyfikację odpowiednich osób poprzez analizę właściwych grup zawodowych i rozpoznanie firm o podobnym zakresie działalności, strukturze i organizacji. Podczas tworzenia profilu kandydata brane są pod uwagę zarówno kwestie formalne tj. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych itp., jak i kompetencje miękkie związane z typem osobowości, cechami charakteru. Następnie, poprzez analizę właściwych grup zawodowych identyfikowane są konkretne osoby aktywne zawodowo. Nierzadko rekruterzy przed przystąpieniem do poszukiwań kandydatów konsultują się z najlepszymi specjalistami danej dziedziny oraz takimi osobami, które dokładnie znają konkurencyjne firmy. Obecnie w metodzie Direct Search najczęściej wykorzystuje się różnego rodzaju portale społecznościowe, które skoncentrowane są na sferze zawodowej. Wielu specjalistów ma także swoje własne wizytówki on-line, które ułatwiają znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy.


Jak dokładnie przebiega proces rekrutacji Direct Search?

Po bezpośrednim dotarciu do interesujących kandydatów, rekruter stara się wstępnie zainteresować ich ofertą pracy. Najbardziej odpowiednie osoby zapraszane są na spotkania mające formę ustrukturalizowanego wywiadu, który pozwala ocenić doświadczenie zawodowe kandydatów, ich kwalifikacje merytoryczne, predyspozycje osobowościowe oraz zweryfikować aktualny poziom motywacji do podjęcia pracy dla nowego pracodawcy. W wyniku tych działań zostaje wyłoniona grupa docelowa (od 2 do 5 osób), która najlepiej spełnia wymagania klienta. Kolejnym krokiem jest przygotowanie prezentacji opisującej kandydatów i przekazanie jej klientowi. Zawiera ona: dostępność i warunki zmiany zatrudnienia (okresy wypowiedzenia, ewentualnie klauzule o zakazie pracy u konkurencji itp.), kompetencje,  motywację do zmiany pracy, oczekiwania finansowe, rys osobowościowy, zebrane referencje zawodowe. Po zapoznaniu się z tymi informacjami, spotkania ze wskazanymi kandydatami rozpoczyna już pracodawca. 

Zalety profesjonalnego Direct Search 

Osoba zajmująca się rekrutacją Direct Search nazywana jest popularnie headhunterem. Ten zawód wymaga doskonałej znajomości wybranej branży, umiejętności dotarcia do kandydata, czy posiadania szerokiej sieci kontaktów. Proces „łowienia głów” jest bardzo trudny i specyficzny. Z takim zadaniem najprościej i z pewnością najbezpieczniej zwrócić się do firmy konsultingowej, wyspecjalizowanej w realizowaniu projektów tą właśnie metodą.

Zlecając rekrutację Direct Search wyspecjalizowanej firmie otrzymujemy zatem szereg korzyści. Po pierwsze dostajemy wsparcie przy tworzeniu profilu stanowiska (wymagania, obowiązki, warunki zatrudnienia), po drugie mamy pewność kompleksowej i precyzyjnej weryfikacji rynku, a także otrzymujemy informację zwrotną dotyczącą wynagrodzeń, warunków zatrudnienia i czynników motywacyjnych u konkurentów na rynku. 

W trakcie procesu rekrutacji, doświadczony headhunter dokonuje wnikliwej, obiektywnej i profesjonalnej oceny kandydatów tworząc ich profil psychologiczny, analizując kompetencje, referencje, osiągnięcia itp. Firmy świadczące usługi Direct Search ponoszą odpowiedzialność za wskazanych przez siebie kandydatów. W przypadku zatrudnienia pracownika, który nie spełnieni oczekiwań klienta, firma zobowiązuje się do ponownego przeprowadzenia poszukiwań.

Dlaczego zachowanie poufności jest tak ważne?

Agencje rekrutacyjne realizujące metodę Direct Search dbają o to, by ich działania były utajnione. Kandydatom przedstawiane są wyłącznie informacje niezbędne do wzbudzenia w nich zainteresowania i chęci uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Dlaczego? Po pierwsze firmy z branży nie dowiedzą się, że organizacja ma braki kadrowe i potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, co mogłoby zostać przez nie wykorzystane. Po drugie poszukiwanie pracowników u konkurencji, jeśli będzie dyskretne, nie zaburzy relacji w branży.

Dzięki zleceniu rekrutacji kadry zarządzającej zewnętrznej firmie, zarząd organizacji oraz pracownicy kadrowi nie muszą tracić czasu na przeprowadzanie żmudnych procesów obsadzania stanowisk. Ogranicza się także liczba przypadkowych aplikacji, które nie odpowiadają na warunki ogłoszenia. Pod uwagę bierze się tylko najlepszych kandydatów, spełniających oczekiwania pracodawcy. 

W dobie nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się technologii, poszukiwani są kandydaci, którzy posiadają wyjątkowe umiejętności, specyficzne predyspozycje, mają ponadprzeciętną wiedzę oraz unikalne podejście do pracy. Wyszukiwanie tego typu pracowników i ich pozyskiwanie za pomocą metody Direct Search jest coraz częściej stosowane. Kluczem do tego, aby w pełni wykorzystać zalety tej metody jest doświadczenie, wiedza i aktywność osób prowadzących projekt, dlatego bardzo dobre rezultaty daje korzystanie z usług agencji rekrutacyjnych świetnie zorientowanych na rynku pracy.

Comments are closed.