Ocena pracownicza - arkusz do wypełnienia czy działanie rozwojowe?

Ocena pracownicza jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw odnoszących sukcesy na rynku. Zdarza się jednak, że nie przynosi określonych efektów. Czy oznacza to, że w takim przypadku jest ona bezzasadna? Niska skuteczność oceny pracowniczej nigdy nie jest uzależniona od jednego czynnika, a raczej stanowi składową wielu elementów. W niektórych przypadkach niepowodzenie wynika ze źle dobranej metody oceny. W związku z tym pojawia się pytanie – czy lepszym sposobem na sprawdzenie pracowników będzie arkusz do wypełnienia, czy działania rozwojowe? Jakie są współczesne tendencje w systemach ocen?

Arkusz do wypełnienia – czy to jeszcze działa?

Ocena pracownicza na podstawie arkuszy do wypełnienia przez niektórych poddawana jest pod wątpliwość. Czy słusznie? Wiele zależy od sposobu jej przeprowadzenia. Jeżeli pracownicy co jakiś czas otrzymują arkusz do wypełnienia, a następnie nic z tego nie wynika, to faktycznie nie ma ona sensu. Podobnie w przypadku, kiedy arkusz służy wyłącznie wytykaniu popełnionych błędów, a brak jest treściwego feedbacku, który wpływałby na możliwość wyciągnięcia wniosków oraz wprowadzenia zmian na potrzeby poprawy efektywności pracy. Kluczowym aspektem może być spotkanie z pracownikami oraz omówienie wyników arkuszy. Nie bez znaczenia będzie sposób, w jaki lider grupy będzie komunikował się z zespołem. Odpowiednie przygotowanie, przekazanie merytorycznych uwag i wskazówek, a także zaproponowanie możliwych rozwiązań wpływających na poprawę jakości wykonywanych zadań to bardzo ważne kwestie, które powinny być elementami uzupełniającymi ocenę przeprowadzaną za pomocą arkusza do wypełnienia. 

Ocena 360 stopni – na czym polega?

Jednym z podstawowych narzędzi konsultingowych służących do zbierania informacji o pracownikach jest ocena 360 stopni. Współcześnie jest ona uznawana za kluczową i kompleksową metodę, dzięki której możliwe jest określenie tych działań pracownika, które wymagają dalszego doskonalenia w celu osiągania bardziej efektywnej pracy. Wykorzystuje ona wiele źródeł informacji o pracy i wykonywanych zadaniach. Wśród oceniających pracownika znajduje się zarówno przełożony, pracownicy równorzędni, osoby podległe osobie ocenianej, jak i klienci. Sam badany również przekazuje własną ocenę dotyczącą wykonywanej przez siebie pracy. 
Główną zaletą, jaką daje ocena 360 stopni, jest przede wszystkim możliwość rozwoju pracownika, który czuje się pozytywnie zmobilizowany. Jest to narzędzie, które tak naprawdę może być wykorzystywane w każdej firmie jako element oceny okresowej w perspektywie miesiąca, kwartału czy roku. Może ono dotyczyć zarówno całego przedsiębiorstwa, wybranych działów, jak i wybranych pracowników. Co więcej, ocena 360 stopni wpływa nie tylko na możliwość weryfikacji pracy, ale także poziomu satysfakcji osób badanych. 


Coraz więcej firm odchodzi od oceny jako narzędzia do pokazywania słabych stron pracowników na rzecz działań rozwojowych, które uznawane są za zdecydowanie bardziej efektywne. Ocena rozwojowa ma na celu wyszczególnienie obszarów oraz kompetencji, które wymagają doskonalenia oraz podjęcie działań, aby zmierzać w kierunku rozwoju pracownika w tym zakresie. Działania rozwojowe nastawione są na pozytywny feedback – pomimo pewnych braków związanych z umiejętnościami osoby poddawanej badaniu. Traktowane są raczej jako szansa na dalszy rozwój i sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej na i tak trudnym już dzisiejszym rynku pracy. 

BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR

Model kompetencji od podszewki

Zarządzanie przez kompetencje to część składowa strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Kompetencje pracowników mają bowiem kluczowe znaczenie dla osiągania założonych celów firmy. W związku z tym, że firma powinna nieustannie
CZYTAJ

Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

Kiedy szukamy pracy i w końcu otrzymamy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, jesteśmy jednocześnie zadowoleni, ale też często zestresowani. Z jednej strony zależy nam na tym, aby podczas rekrutacji wypaść jak najlepiej i zostać zapamiętanym. Z drugiej
CZYTAJ

Praca headhuntera - jak wygląda?

Obecna sytuacja na rynku pracy powoduje, że firmy zmuszone są konkurować o najlepszych kandydatów. Szczególnie trudno obsadzić stanowiska, które wymagają wąskiej, specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji. Nie zawsze pracodawca potrafi określić, jakiego
CZYTAJ
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl