Perspektywy rozwoju zatrudnienia w 2019

W ubiegłym roku zatrudnienie i zapotrzebowanie na pracowników stało się tak wysokie, jak nigdy dotąd. Deficyt kadrowy odczuwany już niemal w każdej branży stworzył niezwykle konkurencyjny rynek kandydata. Jak kształtują się perspektywy rozwoju zatrudnienia w 2019 roku? Czy osoby poszukujące nowej pracy bądź planujące zmianę kariery zawodowej w dalszym ciągu nie muszą obawiać się o swoją przyszłość na rynku pracy? 

Wyzwania na rynku pracy

Większość pracodawców spodziewa się w roku 2019 trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników. Wyzwania, którym firmy będą musiały sprostać w nadchodzących miesiącach, związane są przede wszystkim z niedoborem odpowiednich kandydatów oraz wysokimi i precyzyjnymi oczekiwaniami przedstawicieli najmłodszych pokoleń na rynku pracy. Kwestią problematyczną jest również spadek lojalności pracowników i trudniejsze niż kiedykolwiek budowanie zaangażowania w organizacji. Wyzwanie jest tym większe, że obecnie mniej niż połowa firm ma pewność, że posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji celów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej. W większości firm potrzeby kompetencyjne spełnione są tylko częściowo. Jednocześnie kompetencje, których firmy potrzebują najbardziej, są tożsame z tymi, które na obecnym rynku są najtrudniejsze do pozyskania. Podobnie jak w roku ubiegłym prym wiodą kompetencje techniczne, których poszukuje niemal połowa firm. Jednocześnie niemal taki sam odsetek pracodawców deklaruje, iż są one najtrudniejsze do pozyskania. 

Oferty dla obecnych pracowników

Oprócz wyzwań związanych z rekrutacją specjalistów na konkurencyjnym i wymagającym rynku, firmy zwiększają swoje wysiłki w celu zatrzymania obecnych, zwłaszcza najlepszych pracowników. Ciągłe podwyżki wynagrodzenia nie oznaczają bowiem, że zatrudnienie w firmach będzie utrzymywać się na jednym i zadowalającym poziomie. Wielu pracodawców będzie musiało zastanowić się, w jaki sposób zatrzymać odpływ pracowników oraz co zaoferować kandydatom, dla których benefity pozapłacowe mogą nie stanowić już dłużej czynnika przyciągającego do aplikowania na dane stanowisko. Jednym z rozwiązań, po które sięgają pracodawcy, jest składanie kontroferty pracownikom rozważającym zmianę pracy. Odsetek firm, które decydują się na przedstawienie takiej oferty przynajmniej niektórym pracownikom, jest wyższy od zeszłorocznego.

Nowe etaty i walka o młodych

Większość firm pytana o perspektywę roku 2019, zakłada dużą aktywność w obszarach związanych z zasobami ludzkimi. Pracodawcy planują wykorzystać dobrą sytuację gospodarczą i zwiększyć zatrudnienie. Plany rozwoju są ambitne, choć liczba planowanych rekrutacji jest mniejsza niż w roku ubiegłym. Firmy będą stawiać głównie na zatrudnienie pracowników etatowych, ale nie zamykają się na rozwiązania pracy tymczasowej i kontraktowej. Kluczowe aktywności podejmowane przez firmy dotyczyć będą szeroko pojętego zwiększania zatrudnienia, jak również organizowania praktyk, umożliwiających młodym ludziom dołączenie do organizacji i po okresie stażu związanie się z nią na stałe. Wiele firm równolegle będzie stawiać na wzmacnianie marki pracodawcy na rynku i świadome inwestowanie w działania wspierające wizerunek. Jednym z kluczowych celów strategii budowania atrakcyjnej marki staje się zyskanie rangi pracodawcy pierwszego wyboru, gdzie budować bądź rozwijać karierę chcą zarówno młodzi absolwenci, jak również specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Kto będzie zatrudniał?

Każdego roku coraz głośniej mówi się o rosnącym znaczeniu postępu technologicznego oraz o roli człowieka w świecie pracy, którego miejsce zastąpią nowoczesne maszyny i inteligentne roboty. Należy jednak pamiętać, że wiele kompetencji wciąż pozostaje domeną ludzi, a umiejętności takie jak konieczność indywidualnego podejścia do każdego przypadku oraz rozpatrzenia go pod wieloma względami sprawia, że technologia jeszcze długo pozostanie jedynie dodatkowym wsparciem w wielu dziedzinach. Nie ma wątpliwości, że IT jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż. Dotyczy to także pracowników telekomunikacji czy ICT (techniki informatyczne i komunikacyjne). Zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach będzie rosło, po oferty pracy z łatwością mogą sięgnąć także wykwalifikowani księgowi, specjaliści z branży e-commerce, projektanci stron oraz sklepów internetowych, finansiści i osoby pracujące w obsłudze klienta. Plany dotyczące wzrostu zatrudnienia deklarują również przedsiębiorstwa z takich branż jak: produkcja przemysłowa, transport, logistyka, a także handel detaliczny i hurtowy.

Najmniejszej liczby ofert pracy w drugim kwartale bieżącego roku można z kolei spodziewać się w branży związanej z finansami i usługami dla biznesu, restauracjami i hotelami, a także z rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem. 

W 2019 roku pracodawcy powinni liczyć się ze znacząco większym odpływem pracowników, wzrostem kosztów pracy oraz wciąż rosnących oczekiwań finansowych. W bieżącym roku kandydat nadal będzie w centrum uwagi, a rywalizacja między pracodawcami się zaostrzy. Choć w większości firm zatrudnienie nadal będzie rosło, to jego dynamika nie będzie tak duża, jak w poprzednim roku. Przedsiębiorstwa postawią bardziej na zatrzymanie obecnych, zwłaszcza najlepszych pracowników.

Comments are closed.