Ocena pracownicza – arkusz do wypełnienia czy działanie rozwojowe?

Ocena pracownicza jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw odnoszących sukcesy na rynku. Zdarza się jednak, że nie przynosi określonych efektów. Czy oznacza to, że w takim przypadku jest ona bezzasadna? Niska skuteczność oceny pracowniczej nigdy nie jest uzależniona od jednego czynnika, a raczej stanowi składową wielu elementów. W niektórych przypadkach niepowodzenie wynika ze źle dobranej metody oceny. W związku z tym pojawia się pytanie – czy lepszym sposobem na sprawdzenie pracowników będzie arkusz do wypełnienia, czy działania rozwojowe? Jakie są współczesne tendencje w systemach ocen?

Arkusz do wypełnienia – czy to jeszcze działa?

Ocena pracownicza na podstawie arkuszy do wypełnienia przez niektórych poddawana jest pod wątpliwość. Czy słusznie? Wiele zależy od sposobu jej przeprowadzenia. Jeżeli pracownicy co jakiś czas otrzymują arkusz do wypełnienia, a następnie nic z tego nie wynika, to faktycznie nie ma ona sensu. Podobnie w przypadku, kiedy arkusz służy wyłącznie wytykaniu popełnionych błędów, a brak jest treściwego feedbacku, który wpływałby na możliwość wyciągnięcia wniosków oraz wprowadzenia zmian na potrzeby poprawy efektywności pracy. Kluczowym aspektem może być spotkanie z pracownikami oraz omówienie wyników arkuszy. Nie bez znaczenia będzie sposób, w jaki lider grupy będzie komunikował się z zespołem. Odpowiednie przygotowanie, przekazanie merytorycznych uwag i wskazówek, a także zaproponowanie możliwych rozwiązań wpływających na poprawę jakości wykonywanych zadań to bardzo ważne kwestie, które powinny być elementami uzupełniającymi ocenę przeprowadzaną za pomocą arkusza do wypełnienia. 

Ocena 360 stopni – na czym polega?

Jednym z podstawowych narzędzi konsultingowych służących do zbierania informacji o pracownikach jest ocena 360 stopni. Współcześnie jest ona uznawana za kluczową i kompleksową metodę, dzięki której możliwe jest określenie tych działań pracownika, które wymagają dalszego doskonalenia w celu osiągania bardziej efektywnej pracy. Wykorzystuje ona wiele źródeł informacji o pracy i wykonywanych zadaniach. Wśród oceniających pracownika znajduje się zarówno przełożony, pracownicy równorzędni, osoby podległe osobie ocenianej, jak i klienci. Sam badany również przekazuje własną ocenę dotyczącą wykonywanej przez siebie pracy. 
Główną zaletą, jaką daje ocena 360 stopni, jest przede wszystkim możliwość rozwoju pracownika, który czuje się pozytywnie zmobilizowany. Jest to narzędzie, które tak naprawdę może być wykorzystywane w każdej firmie jako element oceny okresowej w perspektywie miesiąca, kwartału czy roku. Może ono dotyczyć zarówno całego przedsiębiorstwa, wybranych działów, jak i wybranych pracowników. Co więcej, ocena 360 stopni wpływa nie tylko na możliwość weryfikacji pracy, ale także poziomu satysfakcji osób badanych. 

Coraz więcej firm odchodzi od oceny jako narzędzia do pokazywania słabych stron pracowników na rzecz działań rozwojowych, które uznawane są za zdecydowanie bardziej efektywne. Ocena rozwojowa ma na celu wyszczególnienie obszarów oraz kompetencji, które wymagają doskonalenia oraz podjęcie działań, aby zmierzać w kierunku rozwoju pracownika w tym zakresie. Działania rozwojowe nastawione są na pozytywny feedback – pomimo pewnych braków związanych z umiejętnościami osoby poddawanej badaniu. Traktowane są raczej jako szansa na dalszy rozwój i sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej na i tak trudnym już dzisiejszym rynku pracy. 

Comments are closed.