AUDYT KOMUNIKACJI

Audyt komunikacji to kompleksowe badanie aktualnego stanu komunikacji wewnętrznej w firmie lub jego części. W dużym stopniu oparty jest na technice diagnostycznej. Pomaga on przede wszystkim określić występujące w danym momencie problemy komunikacyjne, ale również zaproponować dla nich optymalne rozwiązania. Podczas przeprowadzenia audytu skupiamy się na twardych danych oraz mierzalnych zjawiskach. 

Kiedy mogę potrzebować audytu komunikacji? 

  • W celu prowadzenia świadomej polityki dotyczącej komunikacji wewnętrznej lub w przypadku chęci wprowadzenia zmian w obowiązującej komunikacji. Analiza punktu wyjścia pomoże dobrać właściwie działania.
  •  W trakcie restrukturyzacji lub po przeprowadzeniu fuzji.
  • W sytuacji, kiedy w organizacji pojawiają się wewnętrzne problemy związane z komunikacją. Zewnętrzne spojrzenie obserwatorów na zachodzące procesy komunikacji niejednokrotnie pozwala dostrzec problemy, które dla osób wewnątrz firmy mogą nie być widoczne.
  • ·         Jeśli wprowadzono w ostatnim czasie nowe rozwiązania w sferze komunikacji i nie wiemy, jaka jest ich efektywność. 
Sprawna komunikacja w firmie jest istotnym elementem zarządzania, dzięki któremu zwiększamy efektywność i skuteczność. Prowadzenie odpowiedniej komunikacji wewnętrznej pozwala osiągać większą identyfikację pracownika z przedsiębiorstwem oraz wzmocnić odpowiedzialność wszystkich pracowników za los firmy.


Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z audytu komunikacji? 

Edukowanie pracowników i kadry managerskiej w zakresie komunikacji.
Weryfikacja potrzeb komunikacyjnych pracowników. 
 Wskazanie obszarów, które wymagają usprawnień. 
Poprawa komunikacji, połączona ze wzrostem efektywności pracy i zadowolenia pracowników po wdrożeniu zaproponowanych rekomendacji. 
Optymalizacja procedur i narzędzi komunikacji, dzięki nowoczesnej wiedzy i najlepszym rozwiązaniom dostarczonym przez naszych konsultantów.
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE