Opisy stanowisk pracy

Kompetencyjne opisy stanowisk to podstawowe narzędzie HR wykorzystywane w wielu obszarach zarządzania ludźmi począwszy od rekrutacji kandydatów, adaptacji nowych pracowników, poprzez ocenę pracy, a na planowaniu polityki wynagrodzeń na podstawie wartościowania skończywszy.


    Kiedy mogę potrzebować kompetencyjnych opisów stanowisk?
  • Podczas rekrutacji – opisy są podstawą do opracowywania ogłoszeń rekrutacyjnych oraz profilu kandydata.
  • W czasie selekcji kandydatów – opisy są podstawą do konstruowania narzędzi selekcji, tj. wywiad rekrutacyjny, symulacje, case study, Assessment Centre etc.
  • Podczas zastosowania modelu kompetencji i oceny okresowej – opisy są podstawą do tworzenia systemu kompetencji wykorzystywanego później w  ocenach okresowych.
  • W przypadku opracowywania ścieżek kariery – opisy są podstawą do budowania struktury organizacyjnej oraz planowania ścieżek rozwoju i awansu stanowiskowego.
  • Podczas szkoleń – opisy są podstawą do planowania rozwoju pracowników po analizie rozbieżności pomiędzy wymaganiami stanowiska a oceną pracownika.
  • W przypadku wartościowania stanowisk pracy – opisy są podstawą pracy dla komisji ds. wartościowania.


Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z zastosowania kompetencyjnych opisów stanowisk?

Usystematyzowanie kluczowych zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności i uprawnień na konkretnych stanowiskach pracy. 
Stworzenie podstaw do podejmowania decyzji w zakresie rekrutacji i selekcji, oceny kompetencji i efektywności pracy pracownika.
Opisy stanowisk są podstawą systemu wynagrodzenia, a w szczególności wartościowania pracy.
Skontaktuj się z nami
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie: AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (ul. Zwierzyniecka 30, 31-105 Kraków). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania oraz ew. przedstawienia oferty handlowej i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE