Opisy stanowisk pracy

Kompetencyjne opisy stanowisk to podstawowe narzędzie HR wykorzystywane w wielu obszarach zarządzania ludźmi począwszy od rekrutacji kandydatów, adaptacji nowych pracowników, poprzez ocenę pracy, a na planowaniu polityki wynagrodzeń na podstawie wartościowania skończywszy.


  Kiedy mogę potrzebować kompetencyjnych opisów stanowisk?
 • Podczas rekrutacji – opisy są podstawą do opracowywania ogłoszeń rekrutacyjnych oraz profilu kandydata.
 • W czasie selekcji kandydatów – opisy są podstawą do konstruowania narzędzi selekcji, tj. wywiad rekrutacyjny, symulacje, case study, Assessment Centre etc.
 • Podczas zastosowania modelu kompetencji i oceny okresowej – opisy są podstawą do tworzenia systemu kompetencji wykorzystywanego później w  ocenach okresowych.
 • W przypadku opracowywania ścieżek kariery – opisy są podstawą do budowania struktury organizacyjnej oraz planowania ścieżek rozwoju i awansu stanowiskowego.
 • Podczas szkoleń – opisy są podstawą do planowania rozwoju pracowników po analizie rozbieżności pomiędzy wymaganiami stanowiska a oceną pracownika.
 • W przypadku wartościowania stanowisk pracy – opisy są podstawą pracy dla komisji ds. wartościowania.


Jakie korzyści dla mojej firmy płyną z zastosowania kompetencyjnych opisów stanowisk?

Usystematyzowanie kluczowych zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności i uprawnień na konkretnych stanowiskach pracy. 
Stworzenie podstaw do podejmowania decyzji w zakresie rekrutacji i selekcji, oceny kompetencji i efektywności pracy pracownika.
Opisy stanowisk są podstawą systemu wynagrodzenia, a w szczególności wartościowania pracy.
Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
 • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE